BÆRUM: Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som seksåring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. 
Foto: Terje Bendiksby / NTB
BÆRUM: Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som seksåring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Utreisefristen til Mustafa Hasan utsatt til 1. juli

Mustafa Hasan (18) har fått utsatt utreisefristen til juli, slik at han kan fullføre videregående. Men staten mener fortsatt han ikke har rett på varig opphold.

Årsaken til at Mustafa nektes opphold i Norge er at moren løy til norske myndigheter da hun kom i 2008. Da var han seks år gammel. Moren forlot etter hvert Norge, men Mustafa og en eldre bror ble igjen.

Broren har fått oppholdstillatelse, men Mustafa har fått avslag. At han skal kastes ut etter 13 år i Norge for noe moren hans gjorde har engasjert mange den siste tiden.

Fristen er allerede utsatt to ganger. Hasan fikk først beskjed om at han måtte forlate Norge innen 7. desember. Senere ble fristen utsatt til 28. desember og deretter til 18. januar.

Hasan-brødrenes advokat, Nicolai Skjerdal sier til TV 2 at en av grunnene til utsettelsen er at Mustafa skal få fullføre skolegangen.

– Hovedårsaken til at Mustafa har fått utsatt utreisefrist til 01. juli er at de mener at han skal få fullført videregående skole, sier advokaten til TV 2.

Skritt i riktig retning

Skjerdal sier videre at det er en liten seier, men at så lenge Mustafa ikke får bli, er de ikke i mål.

– Dette er et lite skritt i riktig retning, men så lenge staten fortsatt mener at Mustafa må forlate Norge når fristen går ut, så er ikke kampen over. Her går det mot rettssak, sier Skjerdal.

Øyvind Trydal i støttegruppa for Mustafa Hasan er fornøyd med utsettelsen.

– Vi er veldig glad for at Mustafa nå kanskje kan få behandlet kravet om opphold rettslig før han blir deportert, og at han kan ferdigstille videregående skole. Vi er skuffet over at utsatt iverksettelse ikke er knyttet til ferdig rettslig behandling, sier han til NTB.

– Forskjellsbehandling

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk, men var gift i Jordan, hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og i november mottok han et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans ett år eldre bror, Abdel, har fått opphold.

– Forskjellsbehandlingen er uforståelig og usaklig, sa Skjerdal i slutten av desember.