VG: Født fri begjært konkurs

Stiftelsen Født Fri er begjært konkurs, melder VG.

Stiftelsen Født Fri begjært konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene.

I begynnelsen av november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten til stiftelsen, som ledes av Shabana Rehman Gaarder, på 3 millioner kroner for andre termin i år.

Stiftelsen fikk kuttet den offentlige støtten etter en rapport fra Ernst og Young, der det kom fram at stiftelsen har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.

Relatert