KORONAVAKSINE: Vaksineringen i Norge er så vidt i gang, men NIF er ikke fornøyd med at vaksineringen i flere kommuner vil foregå i idrettshaller.
KORONAVAKSINE: Vaksineringen i Norge er så vidt i gang, men NIF er ikke fornøyd med at vaksineringen i flere kommuner vil foregå i idrettshaller.

NIF ber regjeringen stoppe bruken av idrettshaller til vaksinering

I et brev til Kulturdepartementet går det frem at Norges idrettsforbund (NIF) reagerer på at kommuner vil bruke idrettshaller til å sette COVID-19-vaksiner.

TV 2 har fått innsyn i brevet som ble sendt fra NIF 23.desember.

Det er signert av generalsekretær Karen Kvalevåg.

«NIF har fått kjennskap til at flere kommuner ønsker å bruke idrettshallene til vaksinering, og at det er snakk om en ubestemt tidsperiode. Barn og unge har allerede tatt mye av støyten landet rundt ved at aktiviteten er stoppet, og/eller ved at idrettsanlegg er stengt» står det å lese.

Ber regjeringen gripe inn

Videre skriver NIF:

«Dersom mange anlegg nå igjen stenges, eller ikke åpner igjen, fordi de skal brukes til vaksinering vil dette sette ytterligere press barn/unges hverdag. Dersom det er få andre alternativer, bør barn og unge tilbys et godt alternativ, eksempelvis gjennom bruk av idrettsanlegg i nabokommunen, i de tilfeller hvor fasilitetene er åpne der.

Vi anmoder derfor regjeringen om å be kommunene vurdere å bruke andre fasiliteter enn idrettsanlegg ved vaksinering, spesielt de anleggene hvor barn og unge driver sin idrett. Alternativt tilby aktiviteter for barn og unge i andre anlegg som er åpne».

Kulturdepartementet opplyser til TV 2 at de ikke har svart på NIFs brev enda.

Direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, gir imidlertid inntrykk av at det skal mye til for styresmaktene å overstyre beslutningen til kommunene.

– Dette er noe kommunene må vurdere. Om de har valgt å skulle bruke de arealene fremover, så er det nok en vurdering som ligger til grunn om at det er nettopp der det er hensiktsmessig å gjøre det, sier hun til TV 2.

Kvalevåg påpeker at det er flere alternativer for kommunene enn idrettsbyggene.

– Vi er bekymret for at det skal brukes idrettshaller. Det vil frata barn og unge aktivitet og en møteplass som er viktig for de. Så vi håper de kan se etter andre bygg - næringslivet, sivilforsvaret, telt et cetera. Det er mange muligheter å vurdere, sier generalsekretæren i NIF.

«Unødig frustrasjon og usikkerhet»

I brevet til Kulturdepartementet tar også NIF opp to andre utfordringer:

  • Kommuner som holder idrettsanlegg og andre lokaler stengt til tross for lave smittetall
  • Ulik praktisering mellom kommuner

NIF reagerer på at enkelte kommuner, eksemplifisert gjennom Lyngen og Rauma, holder uforholdsmessig mange anlegg stengt målt mot det beskjedne smittetrykket i de aktuelle kommunene. Noen kommuner oppgir også kostnadene ved ekstra renhold som grunn til å holde anlegg stengt.

«NIF anmoder regjeringen om å synliggjøre viktigheten av at arenaer for barn og unge holdes åpne innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner», står det i brevet.

Når det gjelder punktet om «ulik praktisering mellom kommuner», skriver NIF:

«(...) Det er imidlertid vanskelig for frivilligheten å forholde seg til ulik praktisering mellom kommunene i samme region og med likelydende smittetrykk når det gjelder trenings- og konkurransetilbudet. Det som er lov i én kommune, er ikke lov i nabokommunen. Det som er stengt for idretten, synes å være lov for uorganisert aktivitet eller i regi av aktører utenfor idretten. Dette skaper unødig frustrasjon og usikkerhet».

Vil fjerne det nasjonale tiltaket

NIF ber derfor regjeringen vurdere om det er fornuftig med såpass desentralisert beslutningsmakt:

«NIF anmoder regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig å overlate beslutningene til lokale myndigheter på alle områder, eller vurdere om føringene bør være enda tydeligere».

– Vi er veldig bekymret for de nasjonale innstrammingene som vedrører barn og unge. Vårt ønske er at man kan gå over til regionale innstramminger der hvor smitten er verst. Vi har forståelse for at de måtte ta et krafttak nå, men vårt ønske er at de kan ta bort det nasjonale tiltaket og heller sette det inn der hvor smitten tilsier at de må gjøre det, nemlig regionalt, utdyper Kvalevåg.