BOLIGMARKED: Boliger i Oslo.
BOLIGMARKED: Boliger i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020: – Sterkeste siden rekordåret 2016

Det var ingen som traff med sine prognoser for boligmarkedet 2020 etter at Norges Bank satte styringsrenten til null.

Eiendom Norges månedlige statistikk viser at boligprisene var uendret i desember, men steg med 0,8 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

I løpet av 2020 steg boligprisene med 8,7 prosent.

– Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrete boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Renten er x-faktoren

Eiendom Norge påpeker at det var ingen som traff med sine prognoser for boligmarkedet i 2020, noe som skyldes at Norges Banks beslutning om nullrente den 7. mai var umulig å forutsi.

– Det samme gjelder tiltakene mot koronapandemien, som først ga et kraftig fall i omsetning og priser i mars og april, og siden med nullrenten ga en bred og sterk oppgang i boligprisene og aktiviteten i hele landet, sier Lauridsen.

Han sier renten er x-faktoren i boligmarkedet nå.

– Som normalt for første halvår og januar, venter vi en sterk økning i boligprisene de neste månedene og spesielt januar. Hele effekten av nullrenten er trolig ikke tatt ut i boligmarkedet enda, sier Lauridsen.

– Grunn til bekymring

I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Lauridsen.

Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent.

– For Oslo er det grunn til bekymring. En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010, sier Lauridsen.

Forventer sterk prisvekst

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier hovedforklaringen bak det sterke 2020 ligger i historisk lave renter og nordmenns ønske om å investere i eget hjem.

– Ettersom prisveksten har tiltatt utover høsten, har forventninger om prisvekst blitt en prisdriver i seg selv. Framover forventer vi en stemning preget av optimisme, med utsikter til normalisering av samfunnet som slår ut i en relativt sterk start på boligåret 2021, sier Geving.

I løpet av våren forventer Geving en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud, og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet.

– I Oslo vil imidlertid renteeffekten være sterkere og mer langvarig fordi lav boligbygging fører til tilbudsunderskudd og mer konkurranse mellom kjøperne. Derfor forventer vi en sterkere prisvekst gjennom året enn normalt i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Relatert