HAR SENDT BEKYMRINGSVARSEL: Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen sier sykepleiere fra alle landets fylker nå roper varsko om manglende involvering og lite informasjon om hvordan vaksineringen skal gjennomføres.
HAR SENDT BEKYMRINGSVARSEL: Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen sier sykepleiere fra alle landets fylker nå roper varsko om manglende involvering og lite informasjon om hvordan vaksineringen skal gjennomføres. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB

Sykepleierforbundet har sendt varsel til Høie: – Bekymret for vaksineringen

I et varselbrev sendt til helseminister Bent Høie (H) uttrykker Norsk Sykepleierforbund bekymring for pasientsikkerheten under vaksineringen.

«Varselet dreier seg om bekymring for forsvarligheten av nær forestående vaksinering, både med hensyn til pasientsikkerhet, kvalitetssikring av selve vaksinasjonsprosessen og ansattes vilkår.», står det i varselet sendt til Helse- og omsorgsdepartementet på lille julaften.

– Hva var hovedårsaken til at dere så dere nødt til å sende dette varselet?

– Kommunen har lagd planer, men våre tillitsvalgte melder tilbake om at de ikke blir involvert i drøftinger om hvordan dette skal gjøres, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

– Laget er ikke på banen

Og et av spørsmålene mange av de tillitsvalgte vil løfte er hvordan vaksineringen skal gjennomføres med de sykepleierne som er i kommunen, uten at det går ut over andre oppgaver.

– Vaksineplanene er lagt, men laget er ikke på banen, sier Larsen.

Sykepleiere i mange kommuner melder om manglende involvering, lite informasjon knyttet til planlagt gjennomføring og hvem som faktisk skal utføre vaksineringen.

– Kan forsinke vaksineringen

– Vi har hatt møte med alle våre elleve fylkesledere. Alle beskriver kommuner med manglende eller ingen involvering i sine fylker.

– Hvilke konsekvenser kan dette få dersom det ikke tas noen grep?

– Det kan forsinke vaksineringen, eller påvirke kvaliteten på jobben som gjøres, sier Larsen.

Ifølge forbundslederen vil vaksineringen kreve et massivt logistikkarbeid av sykepleierne i alle landets små og store kommuner:

  • Utstyr skal sikres.
  • Vaksinen skal tynnes ut.
  • All vaksinering skal dokumenteres i ulike systemer for å sikre en oversikt over hvem som er vaksinert.
  • I tillegg er det et observasjonsarbeid som skal gjøres i etterkant for å registrere bivirkninger.

– Og det i en pasientgruppe som har i snitt seks diagnoser samtidig. Dette handler altså om veldig mye mer enn å sette et stikk, sier forbundslederen og legger til:

– Det er et arbeid som krever kompetanse til å vite hva en skal se etter, og tid til observasjoner. Hvis ikke kan det øke risikoen for pasienten, samt redusere kvalitetssikringsprosessen knyttet til vaksineringen.

– Må få innflytelse

– Hva må skje, mener dere?

– Helseministeren må sørge for fortløpende evaluering av vaksineringsprosessen, også når det kommer til personellsituasjonen, sier Larsen.

Slik kan alt som hindrer en kjapp og kvalitetssikret vaksinering identifiseres tidlig, mener hun.

OPPFORDRER TIL DIALOG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
OPPFORDRER TIL DIALOG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Kommunene må imøtekomme krav om mer involvering. Når det ikke gjøres, så må regjeringen sende tydelig signaler om at førstelinjen må få innflytelse og informasjon om vaksineringen de selv skal gjennomføre, sier hun.

Høie sier de evaluerer vaksineringen fortløpende, og vil sette av så mye penger som nødvendig, men anerkjenner at nok kompetent helsepersonell er en konstant utfordring.

– Hovedutfordringen er mangel på personell. Vi jobber hele veien med å se hvordan vi kan støtte kommunene med den utfordringen, mener det er dessverre ikke en svær haug med ledig helsepersonell i Norge å ta av, sier Høie til TV 2.

– Ønsker god dialog

Helseministeren oppfordrer samtidig kommunene til å involvere sykepleierne i førstelinja.

– Jeg håper jo at alle involveres best mulig. Kommunene sier de er godt forberedt, og det handler også om involvering. Det må først og fremst skje lokalt, sier Høie som med det sender stafettpinnen videre til kommunene.

Styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS), Bjørn Arild Gram, tar kritikken fra sykepleierforbundet til etterretning.

– Jeg oppfatter at det er jevnt over god dialog om dette her, sier Gram.

– Det mener ikke de tillitsvalgte?

– Nei, og det får vi ta til etterretning. Vi ønsker som sagt at det skal være god dialog, sier Gram.

– Alle får betalt

Norsk Sykepleierforbund startet tirsdag lønnsmekling med KS, men forbundslederen avviser at varselet er ment for å påvirke forhandlingene. Samtidig legger hun ikke skjul på at det er en klar konflikt med KS om sykepleiernes kompensasjon for merarbeidet vaksineringen innebærer.

KOMPENSERES: KS-leder Bjørn Arild Gram understreker at all overtid blir kompensert på vanlig måte.
KOMPENSERES: KS-leder Bjørn Arild Gram understreker at all overtid blir kompensert på vanlig måte. Foto: Stian Lysberg Solum

– Når vi tar dette opp med KS, vises det til at dette er arbeid som kan gjøres innen eksisterende arbeidstid. Det ser ikke vi hvordan skal gjennomføres uten at det går ut over andre oppgaver. Det vil kunne få konsekvenser for demenssyke, psykisk syke, russyke, samt barn og unge, slik vi har sett tidligere gjennom kommunenes omdisponering av ressurser til koronaarbeid, sier Larsen.

Styrelederen i KS understreker at alt merarbeid i forbindelse med vaksineringen skal kompenseres.

– Det er veldig mange som har gjort en stor innsats, både sykepleiere og andre begynner å bli slitne, men alle får betaling for den jobben man gjør. Man kompenseres også for overtid i tråd med avtaleverket, sier Gram.

Relatert