KVIKKLEIRESKRED: Oversiktsbilde fra rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune.
Foto: Jaran Wasrud/NVE/NTB
KVIKKLEIRESKRED: Oversiktsbilde fra rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune. Foto: Jaran Wasrud/NVE/NTB

NVE: Ikke økt fare for skred andre steder i kommunen

Kvikkleireskredet i Ask tilsier ikke at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen, ifølge NVE. De ber likevel folk på Romerike om å melde inn endringer i terrenget.

– Kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum er helt unikt, så det er ingen grunn til å tro at dette er noe som vil oppstå andre steder, sier regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE understreker at kvikkleireskred er isolerte hendelser, og at de er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet.

Ikke økt fare

Direktoratet har vurdert området i nærheten av skredområdet i Gjerdrum i samråd med fageksperter fra NGI og Multiconsult, og de sier at det ikke er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen.

Det er også liten sannsynlighet for tilsvarende store skred andre steder på Romerike, ifølge NVE.

– Dersom det likevel observeres større endringer i terrenget, bør disse meldes inn til din kommune. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger, opplyser de.

Ustabilt

Over to døgn etter skredet i Gjerdum går det fremdeles nye mindre skred inne i selve skredområdet, som karakteriseres som ustabilt.

– Det har gått nye avskallinger i den nordøstlige delen av skredgropen, og det er som forventet med de veldig bratte skråningingene der. Husstander står på kanten av skredet enkelte steder, og det er en risiko for at de kan falle ned i gropen, sier Hofshagen.

Relatert