NVE: – Fortsatt pågående rassituasjon

GJERDRUM (TV 2): NVE med siste vurdering av kvikkleireskredet i Gjerdrum, som omtales som det største i nyere tid.

Ifølge Bergens Tidende jobbar NVE på spreng for at noen av de 1000 evakuerte skal få flytte hjem allerede nyttårskvelden.

– Det er et håp, sier Brigt Samdal, som leder NVE sitt arbeid i skredområdet, til avisen.

Politiet jobber under svært krevende arbeidsforhold i Gjerdrum. Grunnen er så utrygg at det for farlig å sende mannskaper inn i den røde sonen til fots.

Ni bygninger har rast ut med til sammen trettien boenheter. Politiet frykter at ytterligere blir tatt.

NVE har vært på stedet siden skredet gikk i 4-tiden natt til onsdag og bistår politiet med vurdere sikkerheten under redningsarbeidet.

– Det er fortsatt en pågående rassituasjon med utvikling i rasgropa. Det er viktig å ivareta sikkerheten til mannskapet, sier Toril Hofshagen, som er regionssjef i NVE til TV 2.

Håper å frigi områder

Parallelt med redningsarbeidet utføres det grunnundersøkelser.

– Vi har to borerigger inne for i det evakuerte området med sikte på å etter hvert kunne frigjøre noen av områdene som trygge, sier Hofshagen.

– Innebærer det at kan folk flytte hjem til husene sine på sikt?

– Vi håper at det evakuerte området etter hvert kan innskrenkes noe. Vi må komme tilbake til hvilke områder og når det eventuelt kan gjøres, sier regionssjefen.

Bygd på ustabil grunn

Boligfeltet der raset er gått er bygd på en grunn av kvikkleire, som er kjent for å være ustabilt.

– Var dette skredet forventet?

– Det er stadig fokus på risiko for kvikkleireskred i Norge og hvor man historisk også har en del kvikkleireskred. Disse vurderingene jobbes det systematisk med og er et løpende arbeid. Vi har også fokus på beredskap dersom noe skulle skje slik som nå, sier Hofshagen.

– Vil folk kjenne seg trygge nok til at de vil flytte tilbake?

– Vi kommer til å bidra med faglige rådgivere til best mulig opplysning om hvorfor vi eventuelt tilråder en tilbakeflytting til enkelte deler etter hvert, sier Hofshagen.

Enormt skred

Hofshagen opplyser at skredet er opptil 350 meter bredt og opptil 800 meter langt. Utløpsområdene er enda større.

Raset er fortsatt i bevegelse, og NVE jobber kontinuerlig med å vurdere sikkerheten.

– Vi jobber også med 3D-modeller hvor vi ser på skredendringene som har vært gjennom natten. Disse er til analyse, sier hun.

Det fortsatt usikkert når mannskaper kan ta seg inn i skredområdet til fots, men det blir også gjort løpende vurderinger av dette.

Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for etter skredet.

Relatert