SMITTE: Den mer smittsomme koronamutasjonen som er oppdaget i Storbritannia, er påvist hos to personer i kommunene Kinn og Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB
SMITTE: Den mer smittsomme koronamutasjonen som er oppdaget i Storbritannia, er påvist hos to personer i kommunene Kinn og Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Testet positivt for mutert virus – familien tester fortsatt negativt

FHI og Helsedirektoratet jobber med nye råd for å redusere risiko for importsmitte av det muterte viruset til Norge.

Så langt har to personer fått påvist den nye virusvarianten fra Storbritannia i Norge.

Smittesporingsteamene i Oslo og i Kinn kommune følger opp personene, som er isolert.

I en oppdatert risikorapport advarer Folkehelseinstituttet om at nye varianter av koronaviruset vil spre seg i Norge.

– Det er sannsynlig at vi vil påvise den britiske varianten av viruset hos flere personer i Norge i tiden fremover, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, til TV 2.

Hun opplyser at FHI og Helsedirektoratet jobber med å utarbeide nye råd til regjeringen for å forsterke tiltak mot spredning av viruset. Samtidig sier hun at det fortsatt er mye som er ukjent med den nye varianten av viruset.

FHI anbefaler at unntaksreglene i covid-19-forskriften anbefales å strammes inn for reisende fra Storbritannia.
FHI anbefaler at unntaksreglene i covid-19-forskriften anbefales å strammes inn for reisende fra Storbritannia. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nye råd

– Norge har blant de strengeste innreisereglene i Europa. System for registrering av karantenested implementeres nå i tillegg til økt testing og tiltak for å styrke etterlevelse av innreisereglene, sier Vold.

For å redusere risiko for importsmitte av det muterte viruset har FHI gitt råd til regjeringen om å forsterke tiltak.

– Vi råder blant annet til økt testing av de som kommer reisende fra Storbritannia, om fokus på økt etterlevelse av karanteneråd, og om å stramme inn på unntakene fra karantenereglene. Alt dette jobbes det nå med, sier Vold.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad varsler justeringer.

– Hyppig testing og god etterlevelse av karanteneplikten er mer avgjørende nå enn før. Vi jobber med å tilpasse disse systemene nå, sier han.

Familien tester negativt

Det er ikke kjent nøyaktig når i desember de to personene som er smittet av viruset ankom Norge, men smittetilfellet i Kinn skal ha kommet til Norge på familiebesøk «i midten av desember».

Familien til personen som har fått påvist det muterte viruset testes mandag for fjerde gang.

– De har testet negativt tre ganger. Svarene på testen vi tar i dag får vi i løpet av kvelden, sier kommuneoverlegen i Kinn kommune, Jan Helge Dale.

Den smittede har siden ankomst fra Storbritannia oppholdt seg i karantene sammen med familien sin. Til tross for at det muterte viruset blir beskrevet som langt mer smittsomt, har familien likevel ikke blitt smittet.

– Hvordan er det mulig?

– Det er et godt spørsmål. Det viser muligens at vi ikke vet alt om dette viruset, sier Dale.

Personen som har fått påvist det muterte viruset, testet først negativt på to prøver, før den tredje viste at han var smittet.

– Dette er noe vi til stadighet ser eksempler på. Selv om testene er gode, finnes det feilkilder som kan gjøre at svarene ikke alltid stemmer, sier kommuneoverlegen.

Vil oppdatere fortløpende

– Tyder studier fortsatt på at mutasjonen er 70 prosent mer smittsomt?

– Det er fortsatt mye som er ukjent vedrørende den nye varianten av viruset. Det er rapportert fra britiske myndigheter at varianten kan være 70 prosent mer smittsom, men dette undersøkes nærmere, sier Vold.

Ifølge Nakstad viser de siste rapportene at virusvarianten er 50 til 60 prosent mer smittsom, men han understreker at dette er foreløpige anslag.

BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad er bekymret for konsekvensene det vil få om det muterte viruset får fotfeste i Norge.
BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad er bekymret for konsekvensene det vil få om det muterte viruset får fotfeste i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er liten tvil om at viruset er mer smittsomt, men foreløpig er det ikke sikre tegn på at det gir mer alvorlig sykdom, sier han.

Ettersom mange land ikke gjør mutasjonsanalyser av prøvene sine, mener Helsedirektoratet at det er vanskelig å kartlegge omfanget av viruset i Europa nå.

– Den største risikoen er knyttet til innreise fra land der det muterte viruset allerede har begynt å spre seg. Det er sannsynligvis ikke bare i Storbritannia at dette skjer, sier Nakstad.

Folkehelseinstituttet vil følge situasjonen tett fremover og fortløpende oppdatere antallet personer som har fått påvist virusvarianten i Norge.

FHI anbefaler at man inntil mer kunnskap er på plass, iverksetter flere tiltak for å begrense risikoen for import av den engelske og sør-afrikanske varianten av koronaviruset.

FHI opplyser at tiltakene bør vurderes hyppig i tråd med risikovurderingen.

  • FHI har bedt kommunene og laboratoriene være særlig oppmerksomme ved testing av personer som kan være smittet utenlands, slik de tidligere har informert om testing av innreisende fra UK.
  • FHI orienterer seg om hva leverandørene av tester og vaksiner og andre lands smitteverninstitutter melder om denne varianten.
  • FHI samler inn og sekvenserer virus fra pasienter som er vaksinert, men likevel blir smittet og syke.
  • Det er bestemt at det skal innføres et testregime på to testinger i løpet av karanteneperioden for tilreisende, at karantenetiden for tilreisende generelt forkortes og at tilreisende kan gå ut av karantene ved negativ PCR-test på dag syv. For reisende fra Storbritannia er det obligatorisk med to tester, men karantenetiden forkortes ikke, de skal uansett ha ti dager i karantene.
  • FHI anbefaler styrket etterlevelse av karantenereglene og informasjon om dette til alle reisende.
  • FHI anbefaler at det vurderes å innføre karanteneplikt for alle som bor i samme boenhet som den som er i innreisekarantene etter reise fra UK eller Sør-Afrika.
  • FHI anbefaler at det blir færre unntak fra innreisekarantene. De som må få unntak bør følge et testregime. Man kan vurdere en generell innstramming av de aktuelle paragrafene ved å innføre test ved ankomst, arbeidskarantene frem til negativ test tidligst tatt dag tre og fritidskarantene frem til negativ test dag syv.

Kide: Folkehelseinstituttet

– Uheldig

– Hvis vi får et smitteutbrudd av den nye virusvarianten i Norge, hva bekymrer deg mest?

– Det vil antagelig ta lenger tid å få kontroll på smitteutbrudd med den nye virusvarianten. Det betyr at det også er mer sannsynlig at den sprer seg videre til nye smitteklynger, sier Nakstad.

Det vil gjøre smittesporingsarbeidet til kommunene mer omfattende.

– Det er selvsagt uheldig når kommunene samtidig skal starte vaksinering som krever mye helsepersonell-ressurser, sier han.

De første tilfellene av det muterte viruset ble påvist søndag. Det er samme dag som den første koronavaksinen ble satt i Norge.

Vold oppfordrer kommunene til å forberede seg på smittetilfeller av det nye viruset.

– Det er viktig å ha kapasitet til å håndtere eventuelle utbrudd og smittespredning med viruset i kommunene i Norge, sier hun.

FORBEREDER SEG: Helsebyråd Robert Steen mener også at det er sannsynlig at virusvarianten fra Storbritannia sper seg i Norge.
FORBEREDER SEG: Helsebyråd Robert Steen mener også at det er sannsynlig at virusvarianten fra Storbritannia sper seg i Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ekstra utfordrende

Helseetaten i Oslo bekrefter at personen som er smittet i kommunen og nærkontakter følges opp i tråd med gjeldende smittevernregler

Byrådet i Oslo forteller at de forbereder seg på flere smittetilfeller.

– Jeg tror sannsynligheten for at vi vil se flere tilfeller definitivt er til stede. Jeg opplever at oppmerksomheten rundt dette er stor, og jeg håper vi skal klare å isolere de tilfellene som måtte dukke opp, både i Oslo og i hele Norge, sier helsebyråd Robert Steen.

– Fører dette til at tiltakene vil vare lenger og bli enda strengere?

– Det er jo smittetrykket som er avgjørende for både tiltak og restriksjoner. Så den atferden som du og jeg nedlegger nå i dagene og ukene som kommer blir avgjørende. Det er klart at vi blir nok ekstra utfordret når vi får et mutert virus som er mer smittevennlig enn det vi har hatt til nå, sier Steen.

Relatert