Deler av bilpleiebransjen er preget av useriøse aktører. Målet er at en ny godkjenningsordning skal endre dette. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Deler av bilpleiebransjen er preget av useriøse aktører. Målet er at en ny godkjenningsordning skal endre dette. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra useriøse aktører

En bransje preget av mye svart arbeid.

Det svarte markedet for bilvask er anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år.

I forlengelsen av en tilsynsaksjon rettet mot 37 bilvask/bilpleievirksomheter i hovedstadsområdet, ble det avdekket at skatte- og avgiftsunndragelser, trygdebedragerier, brudd på arbeidsmiljøbestemmelser og ulovlig arbeid fortsatt er sterkt til stede i bilpleiebransjen –selv om næringen har blitt hyppig kontrollert de siste årene.

Nå ønsker politikerne å ta grep mot dette. Regjeringen la denne uken frem et forslag om å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

– Tydelig krav

Virke Servicehandel anslår at store deler av det svarte markedet for bilvask vil forsvinne når godkjenningsordningen er på plass, ettersom det i henhold til forskriften for ordningen er et tydelig krav at alle kjøp av denne typen tjenester skal foregå hos godkjente virksomheter.

Iman Winkelman er leder av Virke Servicehande
Iman Winkelman er leder av Virke Servicehande

– I praksis innebærer dette at det i fremtiden kan bli straffbart å kjøpe bilvask, dekkskift og dekklagring hos ikke-godkjente virksomheter. Dette forplikter både forbrukere og næringskunder innen ulike bransjer til å sjekke om virksomheten er godkjent før de avgjør valg av sted for vask av egne kjøretøy, sier Iman Winkelman som er leder av Virke Servicehandel.

Slik gikk det da sjåføren ble forbannet på sjefen...

Oppfylle bestemte krav

En ny ordning vil innebære at alle virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt utført renhold av biler og andre kjøretøy skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

For å bli godkjent må virksomheten oppfylle bestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg må virksomheten kunne dokumentere at det foreligger gyldig utslippstillatelse, og at systemet for rensing av oljeholdig avløpsvann jevnlig kontrolleres av et godkjent prøvetakingsselskap. Alle ansatte må ha gyldig HMS-kort.

Her får du 30 tips til bedre bilvask

– Betal med kort og be om kvittering. Det er oppfordringen til de som ønsker å bruke bilpleiefirmaer.
– Betal med kort og be om kvittering. Det er oppfordringen til de som ønsker å bruke bilpleiefirmaer.

Styre unna de useriøse

Sammen med Fellesforbundet, Norges Bilbransjeforbund, Spekter, Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen har Virke Servicehandel gjennom Bransjeprogram Bil jobbet aktivt for å få på plass godkjenningsordningen for bilvask.

– Ordningen vil gjøre det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter og legger med dette til rette for at man enkelt kan styra unna useriøse aktører. Dette er bra både for den seriøse delen av bransjen og for samfunnet, sier Winkelman.

LES MER: Politiet fant lovbrudd hos alle (!) som ble kontrollert

Video: Dette skal du ikke være redd for å gjøre