Overlege Are S. Berg i Folkehelseinstituttet (FHI), direktør i legemiddelverket Audun Hågå og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Overlege Are S. Berg i Folkehelseinstituttet (FHI), direktør i legemiddelverket Audun Hågå og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Her settes de første vaksinene

Folkehelseinstituttet har valgt ut syv kommuner som skal sette de første vaksinene.

26. desember kommer den første leveransen med vaksinedoser til Norge, som vil lagres i ultrafrysere i Oslo. Da kommer det i underkant av 10.000 doser.

Folkehelseinstituttet har bestemt at de første dosene settes i følgende kommuner: Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

– Den første leveransen kommer til en ultrafryser i Oslo, så da måtte vi se oss rundt etter kommuner som egnet seg i nærheten og som var klare til å vaksinere allerede i romjulen, sier overlege Are Berg i FHI.

28. desember kommer det ytterligere 35.000 doser. Fra første uke på nyåret forventes en ukentlig leveranse på 40.000 doser.

– Målet da er en jevn distribusjon basert på folketall til hele landet, sier Berg.

Prioriteringsliste

FHI har tidligere presentert en detaljert prioriteringsrekkefølge for hvilke personer som skal få vaksinen først. Du vil bli kontaktet når det er din tur til å bli vaksinert.

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

Først vil vaksinen gå til beboere i sykehjem. Deretter vil vaksinen gå til personer som er 85 år eller eldre, og så til folk som er over 75 år gamle.

Etter dette vil personer i aldersgruppen 64-74 år prioriteres, samt personer som er mellom 18 og 64 år med en eller flere av disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom de siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Lungesykdom, diabetes og fedme

Som nummer fem i prioriteringsrekkefølgen er personer i alderen mellom 55-64 år og som har en av følgende sykdommer/tilstander:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

Helsepersonell

Deretter vil personer i alderen 45-54 år med en av de nevnte sykdommene vaksineres. Personer i alderen mellom 18-44 år med en eller flere av de samme sykdommene vil så få vaksinen.

Dernest vil personer i alderen 55-64 år uten underliggende sykdom vaksineres, og så vil personer i aldersspennet 45–54 år vaksineres.

Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse vil ifølge FHI prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.

For helsepersonell er det tydeliggjort hvilke grupper det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis smitten øker.

Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker. Dette er ennå ikke avgjort.

Relatert