Kjører du mindre enn planlagt? Da kan du få igjen penger

Men du må gi beskjed i tide.

Når du tegner bilforsikring må du oppgi hvor langt du regner med å kjøre med bilen. «Alle» vet at dersom du kjører lengre enn oppgitt, så får du en tilleggsregning fra forsikringsselskapet.

Dersom det skjer en skade etter at avtalt kjørelengde er passert, kan du også risikere en avkortning i erstatningen. Her er det flere faktorer som spiller inn. Det har betydning hva som var avtalt kjørelengde, hvor mye du har kjørt utover dette, og hvor stor skaden er.

Men hvordan fungerer dette motsatt vei – altså hvis du kjører kortere enn avtalt i løpet av året?

Har jeg 100 prosent dekning?

En Broom-leser har stilt spørsmålet slik, med tilfeldig valgte årstall og kjørelengder:

– Jeg har 12.000 km kjørelengde på forsikringen min, men kjører bare 10.000 km. Jeg setter derfor ned kjørelengden til 8.000 km, men kjører 10.000 km.

Vil jeg da ha dekning de første 2.000 km på grunn av «manko på km-teller ved inngangen til året (kjørt 10.000 km mot avtalt 12.000 km)?

Vil jeg ha 100 prosent dekning de siste 2.000 km?

Broom har forelagt spørsmålet for et par forsikringsselskaper, og her er svarene vi fikk.

I år er det mange som risikerer en smell her

Kan få tilbakebetalt

– Når kjørelengden settes ned, må det oppgis ny kilometerstand. Det vil si at dersom man legger til grunn at kjørelengden endres fra forsikringens hovedforfall, er det den nye kjørelengden som gjelder. Kunden vil kunne kjøre 8.000 km fra ny oppgitt kilometerstand. Man får altså ikke med seg resten av kjørelengden fra året før, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Broom.

– Betyr dette da at kunden ikke får noe igjen for å ha kjørt kortere enn det er betalt for?

– Så lenge kunden sier fra til selskapet i inneværende periode – altså ikke venter til etter hovedforfallet når forsikringen er inne i en ny periode - så kan kunden redusere kjørelengden, og dermed få tilbakebetalt for det som «ikke er brukt opp» av kjørelengde.

– Viktig at du kontakter forsikringsselskapet snarest mulig dersom du ser at kjørelengden blir høyere eller lavere enn avtalt, sier Arne Voll i Gjensidige Foto: Mats Stordal
– Viktig at du kontakter forsikringsselskapet snarest mulig dersom du ser at kjørelengden blir høyere eller lavere enn avtalt, sier Arne Voll i Gjensidige Foto: Mats Stordal

Selskapet kan avkorte erstatning

– Det er altså ingen automatikk i dette, og vi anbefaler at man tar kontakt med sitt forsikringsselskap og avklarer hvordan reglene er der. Disse kan avvike noe, men det viktigste er uansett at man ikke overskrider kjørelengden i forhold til avtale. Når det inngås en avtale med forsikringsselskapet, betaler man for risikoen for blant annet x antall kilometer. Skjer det en skade, og det viser seg at avtalt årlig kjørelengde er overskredet, kan selskapet avkorte, altså redusere erstatningen noe, sier Voll.

Mange har kjørt mer i år

– Dette betyr at det kan bli dyrt å kjøre for langt, dersom ikke forsikringen er tilpasset årlig kjørelengde. Dersom man er i tvil, er det bedre med en telefon for mye til forsikringsselskapet enn en for lite.

– I et år med korona og reiserestriksjoner har flere enn vanlig brukt bilen, blant annet i sommer. Det har nok medført at flere har kjørt flere kilometer enn det som er normalt.Det er derfor viktig å sjekke hvor langt man har avtalt med forsikringsselskapet å kjøre i året, slutter Arne Voll i Gjensidige.

Dette kan spare deg for tusenlapper i forsikring

Ikke noe å hente innenfor intervall

Praksis er ganske lik også i andre selskaper, viser svaret fra Fremtind forsikring.

– Kjørelengdene hos de aller fleste forsikringsselskap er oppgitt i såkalte intervaller, for eksempel 8.000 -12.000 km. Dette vil si at noen kunder, innenfor det avtalte intervallet, for eksempel kjører 9.000 km, andre kjører 11.000 og noen kjører 12.000 km. Det betyr at hvis man kjører mindre enn den øvre grensen i intervallet, men fortsatt er innenfor den nedre, så har ikke kunden noe til gode, sier Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind.

Det er lurt å holde et øye med kjørelengden. Foto: iStock/Peter_Horvath
Det er lurt å holde et øye med kjørelengden. Foto: iStock/Peter_Horvath

Skjer i praksis uansett

– Så her er det ikke noe å hente?

– Jo, hvis kunden kjører på et lavere intervall enn det som er avtalt, vil man få penger tilbake. Da vil vi endre kjørelengden på avtalen til det gjeldende intervallet. Det samme gjelder selvsagt også motsatt vei, hvis kunden kjører lenger. Da vil kunden bli etterfakturert. Det viktige her er uansett at kunden gir forsikringsselskapet beskjed.

– Siden vi ikke til enhver tid kan følge kundenes kjørelengde, og at få kunder oppgir kilometerstand hvert år så blir det vanskelig med en avtalemessig «kilometer-rollover». Likevel skjer dette i praksis for de som årlig kjører mindre enn oppgitt kilometer, slutter Simen Rudi.

Derfor har mange av oss kjørt mye mer bil i 2020

Video: Reklamen ble forbudt – av en helt spesiell grunn