Hærens nye våpen veier 18 gram

Denne lille dronen veier bare 18 gram, og vil fra neste år bli like vanlig som et maskingevær på lagsnivå i den norske hær.

Forsvarets dronesatsing handler om å sikre egne soldaters liv, men også om rikets sikkerhet.

Nå mobiliseres det til en bred sivil og militær satsing for å løse et krevende oppdrag: Et nasjonalt forsvar mot droner.

Droner som angrepsvåpen

– Droner er en del av det moderne stridsfeltet, og betyr nye trusler. Vi ser at droner i økende grad rustes som et angrepsvåpen, og det må vi forholde oss til, sier hærsjef Lars Lervik.

Ved Hærens stabsavdeling på Heggelia i Målselv viser Dan Gjerde fra Panserbataljonen fram avdelingens droneressurser til hærsjefen - blant annet en bitteliten Nano-drone som er 10-12 centimeter lang og kun veier 18 gram.

Den er utviklet av et norsk selskap, og produseres i Norge.

Hærsjef Lars Lervik varsler at droner vil bli like vanlig som maskingevær på laveste nivå i hæren.
Hærsjef Lars Lervik varsler at droner vil bli like vanlig som maskingevær på laveste nivå i hæren. Foto: Egil Pettersen

Lars Lervik ønsker seg en bred nasjonal samling, og lovpriser det sivile norske dronemiljøet og den forskningen som sammen med politiets ressurser og forsvarets egne kapasiteter vil kunne gjøre Norge til en stormakt innenfor droneteknologi.

– Vi har allerede bestilt flere hundre nye systemer, og i løpet av et års tid vil det være like vanlig å ha en ubemannet drone som å ha et maskingevær på det laveste nivå i hæren, sier Lervik til TV 2.

En norskutviklet minidrone på bare 18 gram kan erstatte soldater til rekognosering i felt.

– Det kan den ved å fly over haugen i stedet for å sende opp soldater for å se hva som er på andre siden, forklarer hærsjefen.

Uvettig bruk utløste terrorfrykt på Slottsplassen

Men droner er også et effektivt kampvåpen. De har blitt brukt for å ta liv, eller brukt av demonstranter som med en drone greide å stanse 1000 flyoperasjoner og ramme 140 000 på London-flyplassene for et år siden. Her hjemme har uvettig dronebruk rammet sivil luftfart, og utløste politiaksjon og terrorfrykt på Slottsplassen 17. mai i år.

– Vi er nå er opptatt av å utvikle prosedyrer og teknologi for å kunne beskytte oss også mot denne type trusler, sier hærsjefen.

Et krevende oppdrag som også sivile norske droneforskere er med på å løse. Blant annet droneseksjonen på det norske forskningssenteret NORCE i Tromsø.

– Elektroniske mottiltak mot droner, det vil jeg sammenligne som å bruke snøkanon mot kampfly, sier operativ leder Nils Håheim-Saers.

Hærsjefen satser på at det norske miljøet kan trekke sammen.

— Vi har gode miljøer både militært og ikke minst sivilt som gjør at vi kan bli verdensledende på et viktig område for både militær og sivil bruk i framtiden, sier Lars Lervik.

Relatert