KONSEKVENSER: Tannlege Kari Anne Systad mener det kan få alvorlige konsekvenser om den årlige tannsjekken uteblir. Foto: Privat
KONSEKVENSER: Tannlege Kari Anne Systad mener det kan få alvorlige konsekvenser om den årlige tannsjekken uteblir. Foto: Privat

Tannlege slår alarm: – Det kan i verste fall få fatale konsekvenser

Tannleger opplever en økning i antallet som utsetter eller avbestiller den årlige sjekken under pandemien. – Bekymringsfullt, mener tannlege.

Den generelle anbefalingen er at folk bør gå på en rutinesjekk hos tannlegen årlig.

Under pandemien opplever imidlertid tannleger at langt flere utsetter eller avbestiller denne timen.

Dette er en sjekk de færreste av oss gleder oss til. Samtidig understreker tannleger hvor viktig det at man biter tennene sammen og møter til denne.

– Det er utrolig viktig med en rutinesjekk. Folk flest tenker at det bare handler om å sjekke hull, men vi ser faktisk på mye mer enn tennene, sier tannlege Kari Anne Systad ved Smil tannlegesenter.

Alvorlige konsekvenser

Smil Tannlegesenter forteller at de opplever en stor økning i antall personer som har utsatt eller avbestilt rutinesjekken siden mars.

– Det er bekymringsfullt. Når sjekken uteblir, frykter vi at det vil føre til at færre oppdager munnkreft på et tidlig stadium, sier Systad.

Munnhulekreft omfatter kreft i tunge, leppe, kjeve og slimhinner i munnhulen. Ifølge Kreftregisteret er det rundt 600 nordmenn som får kreft i munn og svelg hvert år.

Pasienter som kommer til behandling i tidlige stadier vil ofte ha relativt gode prognoser. Det er imidlertid avgjørende at sykdommen oppdages tidlig, hvis ikke reduseres langtidsoverlevelsen, ifølge Munn- og halskreftforeningen. Årlig dør cirka 150 personer av sykdommen i Norge.

– Det er relativt sjeldent at jeg behandler personer og oppdager kreft, men når det først skjer, kan det få store og i verste fall fatale konsekvenser, sier Systad.

Vanskelig å oppdage

Symptomer på munnhulekreft

Ofte er tannlegen den første som oppdager tegn på kreft i munnhulen under en rutineundersøkelse. Symptomer kan være:

  • Et sår som ikke gror
  • Røde eller hvite flekker i gommene, på tungen, i kinnene eller i svelget
  • En kul eller en hevelse i munnen eller i kinnet
  • Tannprotese som ikke passer lenger
  • Taleforandringer

    Kilde: Munn- og halskreftforeningen

Hun forteller at celleforandringer i munnen kan være vanskelig å oppdage selv.

– Forandringer i munnhulen skjer veldig gradvis, så kroppen vil ikke merke det. Vi er utdannet til å oppdage munnkreft og en rekke andre ting under en rutinekontroll, og derfor bør den prioriteres høyt, sier hun.

Symptomer kan for eksempel være et sår som ikke gror, en kul i munnen eller en tannprotese som ikke passer lenger.

– Veldig bekymret

– Folk ligger etter skjemaet på den årlige sjekken. Det har vært en økning i antall som utsetter eller avbestiller timer, og gjerne på kort varsel, sier Morten Harry Rolstad, som er generalsekretær i Tannlegeforeningen.

Han erfarer at de fleste avbestillingene kommer som følge av at personer føler seg småsyke, og derfor velger å bli hjemme i henhold til smittevernet. Han er bekymret for at det går for lang tid før disse bestiller ny time.

– Vi er veldig bekymret for at sjekken blir utsatt for lenge. Noen kan kanskje vente ett og to år før de går til tannlegen, men da risikerer man at det går for lang tid før nye og eventuelt alvorlige ting oppdages. For alle som har spesielle helseproblemer, er det desto viktigere å gå regelmessig til tannlegen, sier Rolstad.

Etterslep etter nedstengningen

Tannhelsetjenesten strever også med å ta igjen etterslepet siden tjenestene var stengt ned i vår.

– Når tjenesten fikk åpne opp, var det mye å ta igjen for tannlegene. I tillegg tar alt lengre tid på grunn av smittevernet. Færre kunder daglig gir også lavere omsetning, sier han.

Også de offentlige tannlegekontorene, som tar seg av blant annet barn, unge, sykehjemspasienter og rusmisbrukere, opplever et etterslep.

– For tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling er det nå ekstra lange ventelister. Det er alvorlig og viktig å få tatt igjen, sier han.

Han understreker derfor viktigheten av at den offentlige tannhelsetjenesten får sin del, når fylkene får tildelt midler, slik at de kan jobbe for å minske køene.

BEKYMRET: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er bekymret for at tannlegesjekken uteblir. Foto: Jorunn Valle Nilsen
BEKYMRET: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er bekymret for at tannlegesjekken uteblir. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Munnkreft øker

Kreftforeningen sier også til at tannlegebesøket er avgjørende for å oppdage munnhulekreft.

– De er ofte den første som oppdager tegn på kreft i munnhulen under en rutineundersøkelse. Vi er bekymret dersom det viser seg at færre går til tannlegen nå under koronapandemien, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun forteller at i likhet med andre kreftformer, så øker antallet som blir rammet hvert år.

– Det er dobbelt så mange menn som kvinner som blir rammet, og som med andre kreftformer, ser vi også her en økning, sier hun.

Kostbart

Selv om årsaken til at rutinesjekken uteblir i mange tilfeller kan skyldes at folk føler seg småsyke, mener tannlegen at noen også kan være bekymret for å bli smittet hos tannlegen.

– Er det trygt å besøke tannlegen i koronatiden?

– Ja. Det er fra før svært strenge hygienerutiner i en tannklinikk, og vi har ytterligere forsterket disse for å sikre trygge omgivelser for deg som pasient, så vel som de ansatte, sier Systad.

Hun er også bekymret for at dårlig økonomi kan være en av årsakene til at folk ikke går til tannlegen.

– Flere har mistet jobben eller blitt permittert under korona, så kanskje opplever flere at økonomien ikke strekker til. Det er utrolig leit at det skal gå utover helsen til folk når de ikke har god råd, sier hun.

Systad synes at tannlegebehandling skal være egenandels-basert, på linje med andre helsetjenester.

– Det kan være veldig smertefullt ved tannpine, men det er i tillegg utrolig vanskelig psykisk folk som har forfallende munnhule. Jeg har snakket med flere som er så brydd av dårlige tenner at de har sluttet å smile, sier hun.

Relatert