VANTE OMGIVELSER: Ryktene om at en innsatt møtte Anders Behring Breivik (41) i skjul, spredte seg raskt innenfor murene i Skien fengsel. Det skremte Ronny Danielsen (43).
VANTE OMGIVELSER: Ryktene om at en innsatt møtte Anders Behring Breivik (41) i skjul, spredte seg raskt innenfor murene i Skien fengsel. Det skremte Ronny Danielsen (43). Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ronny (43) hadde hemmelige møter med Breivik: – Jeg ble brukt

SKIEN FENGSEL (TV 2): Multikriminelle Ronny Danielsen (43) er den eneste innsatte som har møtt 22. juli-terrorist Anders Behring Breivik (41).

– Besøkene har satt sine spor. På et tidspunkt knakk jeg totalt sammen, sier Danielsen.

Han tar imot TV 2 i en luftegård i Skien fengsel. Mer eller mindre hele voksenlivet har han tilbragt innenfor fengselsmurene.

Etter fem tøffe år i barnehjem fikk Danielsen sin første dom allerede som 15-åring.

– Det var godt å havne i fengsel, husker jeg. Da kunne jeg selv bestemme hva jeg ville se på TV. Det var ikke noe mas, forteller han.

Siden har det blitt 29 domfellelser.

Uventet forespørsel

Vold, ran, trusler og en lang rekke narkotikalovbrudd preger sørlendingens rulleblad. 24 ganger har han blitt stoppet bak rattet, selv om han aldri har hatt lappen.

– Jeg har aldri pratet om følelser eller noen ting. Løsningen har alltid vært å ruse seg og gjøre masse tull, havne i fengsel og så den samme sirkelen. Nå er jeg så lei av å skuffe alle rundt meg, sier Danielsen.

ÅPNER OPP: I luftegården fortalte Ronny Danielsen etter hvert sine medinnsatte om Breivik-møtene. Nå forteller han offentligheten samme historie.
ÅPNER OPP: I luftegården fortalte Ronny Danielsen etter hvert sine medinnsatte om Breivik-møtene. Nå forteller han offentligheten samme historie. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

For tiden soner han en dom på fem års fengsel fra 2017, etter at han var ruset, kjørte på en tilfeldig kvinne og stakk av.

Han ønsker å bli prøveløslatt etter to tredeler av soningen, slik mange får muligheten til i Norge. Lista ligger imidlertid betydelig høyere for en som er straffedømt så mange ganger som Danielsen.

– Alt handler om oppførsel og tillit, så jeg har gjort mitt beste for å bygge opp den tilliten. Jeg har oppført meg eksemplarisk, sier Danielsen.

En oktoberdag i 2019 øynet han en mulighet til å vise samarbeidsvilje da noen ansatte ved fengselet ba om en prat.

– De sa det var en person som hadde sittet isolert i ni år, helt uten felleskap med noen andre. Så spurte de om det var noe jeg kunne hjelpe til med. Jeg spurte hvem dette var, og de svarte at det var Breivik, forteller han.

Breivik tapte

I 2012 ble Anders Behring Breivik dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene mot Oslo og Utøya, der 77 mennesker ble drept og flere hundre skadet.

Slik var Breiviks sak mot Norge

 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
 • Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars 2016 og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • 20. april 2016 slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.
 • Staten anket både rettsanvendelsen og bevisvurdering, mens Breivik anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8. Han anførte samtidig at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
 • Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar 2017 i Skien fengsel.
 • 1. mars 2017 slo lagmannsretten fast at soningsregimet ikke er i strid med menneskerettighetene.
 • Frifinnelsen ble anket til Høyesterett, som 8. juni avslo å behandle anken.
 • Breivik klaget kjennelsen i Høyesterett inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Også de avviste saken.
 • Sommeren 2021 har Breivik sonet sin minstetid på ti års forvaring. Han skal da begjære seg løslatt, og saken skal behandles av Oslo tingrett.
 • Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, varsler overfor TV 2 at han også vil levere en ny stevning av staten for brudd på menneskerettighetene, fordi Breivik mener soningsforholdene hans ikke har bedret seg nok med årene.

Kilde: NTB / TV 2

Tre år senere stevnet Breivik den norske stat, fordi han mente at soningsforholdene hans brøt med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

SIKKERHETSTILTAK: Rettssaken mellom Anders Behring Breivik og den norske stat i 2016 ble gjennomført i gymsalen til Skien fengsel.
SIKKERHETSTILTAK: Rettssaken mellom Anders Behring Breivik og den norske stat i 2016 ble gjennomført i gymsalen til Skien fengsel. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter en lang rettsprosess ble staten frifunnet på alle punkter i lagmannsretten.

Breivik anket både til Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), men tapte.

I dommen legges det likevel stor vekt på at fengselsmyndighetene fortløpende må vurdere tiltak som kompenserer for den langvarige isolasjonen. Blant annet la dommerne til grunn av samvær med andre innsatte skulle prøves i løpet av kort tid.

Spilte kort i flere timer

Slik gikk det til at Skien fengsel kontaktet Danielsen. I oktober 2019 sa han ja til å møte den høyreekstreme terroristen.

I dagboken hans, som TV 2 har fått, skriver han følgende kort tid før møtet:

«Fikk beskjed i går om at jeg har blitt godkjent fra høyeste hold i å være lekevenn med han. Det er litt rart at jeg av alle Norges innsatte har blitt tatt ut til å gjøre det! Dette viser jo bare stor tillit fra høyeste hold og det er bra».

– Jeg så på det som den største tillitserklæringen jeg noen gang har fått. Og fengselet vet at jeg er typen som hjelper til når noen trenger det, sier 43-åringen i dag.

LEI: Ronny Danielsen sier han blir trist av å tenke på menneskene han har skuffet. Han ønsker seg et stabilt liv uten rus.
LEI: Ronny Danielsen sier han blir trist av å tenke på menneskene han har skuffet. Han ønsker seg et stabilt liv uten rus. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

28. november 2019 ble Danielsen tatt med til et møterom i fengselet. Av sikkerhetshensyn kan ikke TV 2 omtale alle omstendighetene rundt møtet.

Ifølge Danielsen var det mellom syv og ni fengselsbetjenter til stede.

– Da jeg kom inn der, stod han på andre siden av bordet, halvannen meter fra meg. Vi hilste, og jeg sa at «den handlingen din, den må du aldri snakke om». Jeg hadde jobbet mye med meg selv for å skille mannen og handlingen, forteller han.

Møtet varte et sted mellom én og to timer, anslår Danielsen. De to spilte kort og pratet.

– Jeg hadde fått beskjed om hva jeg kunne prate om og hvordan jeg kunne bevege meg og sånt. Han hadde nok fått de samme beskjedene, sier Danielsen.

– Hva snakket dere om?

– Han prøvde hele tiden å få meg til å bli venn med ham. Også var det noen forretningsplaner han prøvde å pushe på meg. Det handlet om hva han ville gjøre når han skulle komme ut. Egentlig var det kjipt å sitte foran trynet hans og vite at alt bare var tull. Han slipper jo aldri ut.

Med noen få unntak ga ikke terroristen uttrykk for sine ekstreme holdninger.

– Vurderte å hoppe over bordet

Danielsen tenkte at besøket gikk fint – helt til han igjen satt alene på fengselscella.

– Jeg trodde jeg var sterk nok til å takle det, men på kvelden knakk jeg totalt sammen. Da kom alle tankene, og jeg fikk alle de «heavy tingene» fra jeg var liten rett i trynet, forteller han.

Samtidig så han en episode av NRK-serien «22. juli» i løpet av de påfølgende dagene.

SITTER HER: Terrordømte Andres Behring Breivik, som i 2017 byttet navn til Fjotolf Hansen, binder opp enormt med ressurser i høysikkerhetsavdelingen til Skien fengsel.
SITTER HER: Terrordømte Andres Behring Breivik, som i 2017 byttet navn til Fjotolf Hansen, binder opp enormt med ressurser i høysikkerhetsavdelingen til Skien fengsel. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Da Danielsen gikk inn på besøksrommet for andre gang, var han allerede tvilende til om han ønsket å fortsette med de hemmelige møtene.

– Ganske tidlig i samtalen så snudde hjernen min seg helt. Jeg vurderte å hoppe over bordet, for jeg klarte ikke lenger å skille mannen og handlingen. Betjentene var veldig proffe og så nok dette, for de avsluttet besøket tidlig, sier Danielsen.

Etterpå ga han beskjed til fengselet om at det ikke ville bli noen flere møter mellom ham og Breivik.

Breivik ønsket flere møter

Forsvareren til Breivik, advokat Øystein Storrvik, sier til TV 2 at hans klient synes det er synd at Danielsen ikke ønsket å fortsette med møtene.

– Han opplevde samværet som positivt, men ut ifra deres intervju kan det vel virke som at man ikke traff helt på første forsøk. Han har et vedvarende ønske om å møte andre mennesker, sier Storrvik.

– Har han noen tanker om hvem han vil møte?

– Det er klart han har noen ønsker om det ut ifra hva han kan snakke om, og jeg har også spilt inn noen navn. Når man har så mange å velge blant, mener jeg det må være mulig å få til mer meningsfulle samvær. Han har et bredt interessespekter, sier han.

ADVOKAT: Den profilerte advokaten Øystein Storrvik tok over som advokaten til Breivik i 2015. Her under saken mot staten i 2016.
ADVOKAT: Den profilerte advokaten Øystein Storrvik tok over som advokaten til Breivik i 2015. Her under saken mot staten i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB

Til sommeren har Breivik sonet sin minstestraff på ti års fengsel. Før det har han krav på en rettslig prøvelse av spørsmålet om prøveløslatelse.

Storrvik vil ikke svare på om Breivik tenker at han noen gang vil bli løslatt. Uansett utfall av saken som skal opp for retten denne våren, varsler han et nytt søksmål mot staten.

– Saken ble prøvd i EMD for to år siden, og disse to møtene er alt man har fått til siden den gang. Jeg mener det er et klart konvensjonsbrudd. Vi kan ikke være fornøyde med dette, sier Storrvik.

Rømte i sommer

Etter møtene har Danielsen søkt både om prøveløslatelse etter to tredeler av dommen, samt overføring til soning i en rusinstitusjon. Begge søknadene har fått avslag.

TV 2 har fått tilgang til avslagene, som begrunnes med Danielsens mange domfellelser, og at han tidligere har begått nye lovbrudd under prøveløslatelse. Fengselet mener risikoen er stor for at det vil skje igjen.

I tillegg viser fengselsledelsen til at Danielsen gjentatte ganger har rømt fra fengsel under permisjon. Sist han rømte, var under en femtimerspermisjon i sommer. Danielsen ble pågrepet etter 20 dager på rømmen.

– Jeg trengte å komme meg bort fra fengselet og bort fra Breivik, sier Danielsen i dag.

En innsatt kan også løslates dersom det etter loven er «sterkt urimelig» ikke å gjøre det. Danielsen mener møtene med Breivik oppfyller dette vilkåret, men det er ikke fengselet enige i.

SKUFFET: Ronny Danielsen mener ser lurt og sviktet av Skien fengsel.
SKUFFET: Ronny Danielsen mener ser lurt og sviktet av Skien fengsel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Danielsen mener også at han burde vært flyttet til en institusjon eller åpen soning fordi det var farlig for ham å være i Skien fengsel.

– Folk begynte å snakke om at Breivik hadde hatt møter med en innsatt, så jeg loddet stemningen noen ganger. Jeg fikk høre at noen prøvde å finne ut hvem det var. Jeg tenkte bare på hva som kunne skje hvis de fikk vite at det var meg, sier han.

– Hva var du redd for?

– Nei, du vet aldri. Det er mange bra folk i Skien fengsel, men det er også noen som ikke er helt oppegående.

Fengselet: Ikke lovet goder

Danielsen har også mistet plassen sin på fengselets rusmestringsenhet. Han fikk avslag på søknaden om nytt inntak, blant annet fordi han ikke klarte å være sosial med de andre innsatte.

– Men hvordan skal jeg klare å være sosial og ha en vanlig samtale med disse folkene, når jeg sitter på en sånn hemmelighet? Jeg klarte ikke det, sier Danielsen.

Fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug i Skien fengsel sier at han av sikkerhetshensyn ikke kan kommentere enkeltsaker offentlig.

«Samtidig vil vi på generelt grunnlag presisere at ingen innsatte blir lovet goder for å ha sosialt samvær med øvrige innsatte. Kriminalomsorgen vil aldri legge press på noen i så måte, ut over det de selv ønsker», skriver Borhaug i en e-post.

«I tilfeller der innsatte opplever manglende soningsprogresjon, vil det alltid ha sin bakgrunn i konkrete vurderinger gjort av kriminalomsorgen, basert på individuelle forhold hos den innsatte. Eksempelvis kan det da dreie seg om uteblivelse etter permisjon eller liknende», skriver han videre.

SER FREMOVER: Ronny Danielsen ser frem til et liv utenfor fengselsmurene.
SER FREMOVER: Ronny Danielsen ser frem til et liv utenfor fengselsmurene. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Danielsen synes svaret er frustrerende. Han hevder han ble forespeilet at Breivik-møtene ville vektlegges i vurderingen av hans søknader.

– De kunne jo ikke love noe skriftlig, for alt måtte være hemmelig, sier han.

– Dessuten er ikke dette vanlig samvær med en fangevenn. Det er ikke Ola Nordmann. Det er Norges mest forhatte mann, han som drepte 77 mennesker.

Gjennom sin advokat Stian Mæland har Danielsen klaget på avslagene. Klagen er ennå ikke behandlet.

– Det er frustrerende at fengselet lover ham en bedre soning mot å gjøre en så spesiell tjeneste, for så bare å avvise alle hans forsøk på å få en soningsprogresjon. Det er uproft og lite tillitsvekkende, sier Mæland.

Av hensyn til de etterlatte ønsker ikke Skien fengsel å svare på TV 2s spørsmål knyttet til håndteringen av Breiviks situasjon.

Relatert