Nakstad med advarsel til alle som tester seg fordi de skal hjem til jul

Flere kommuner oppfordrer tilreisende til å teste seg. Det bekymrer assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Med julaften bare litt over en uke unna, har mange nordmenn allerede spikret planene for hvordan og med hvem julefeiringen skal skje.

Flere har valgt å gå i selvvalgt karantene, for å minske risikoen for å smitte familien på julaften. Andre har kanskje planlagt å ta en koronatest i forkant av juleferingen for å utelukke at man er smittet.

Flere kommuner anbefaler tilreisende å teste seg.

Blant annet skriver Åmli kommune at de «tilbyr testing for tilreisende på juleferie» og Sandefjord kommune at «Vi tester deg gjerne når du kommer, om du har symptomer eller ikke»,

Dette advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad kraftig mot.

– Mange kan kanskje tro at de etter en negativ test ikke utgjør noen potensiell smittefare for andre og dropper smittevernregler eller karantene. Det er vi veldig bekymret for, sier han.

Kun et øyeblikksbilde

Nakstad minner om at et negativ koronatest bare gir et øyeblikksbilde. Testene viser bare om du har virus i nesen din den dagen testen tas.

– Om du allerede er smittet, men blir syk noen dager senere, vil ikke testen avsløre noen ting. Inkubasjonstiden for covid-19, altså tiden det tar fra du smittes til sykdommen bryter ut, kan være alt fra to til fjorten dager, minner han.

Han er bekymret for at personer som får en negativ test vil ta lettere på smittevernet og dermed risikere å smitte andre. I tillegg er han urolig over at det belaster testapparatet unødvendig.

– Samtidig er det viktig å understreke at vi veldig gjerne vil at folk med symptomer tester seg. Det samme gjelder dem som er nærkontakter til en smitteførende person. Da vil kommunen sannsynligvis ringe deg og be om at du tester deg for å utelukke at du har smittet andre før du går i karantene, sier han.

Han minner om at smittvernreglene fortsatt er det viktigste i kampen mot spredningen av viruset:

– Å holde avstand til andre og overholde andre smittevernråd er uansett det viktigste, uavhengig av hvilket testresultat du får, sier han.

God testkapasitet

I en større rundtspørring TV 2 gjennomførte i helgen oppga mer enn ni av ti spurte kommuner at de har kapasitet til å teste tilreisende i julen ved et potensielt smitteutbrudd. Kun et lite fåtall sa at det blir aktuelt å teste alle som kommer.

De aller fleste oppga at de enten er «godt» eller «svært godt rustet» for et smitteutbrudd.

Espen Nakstad mener også at kommunene kommer til å ha god testkapasitet gjennom jula og viser blant annet til utrulling av en million hurtigtester.

Han er ikke bekymret for at den svake nedgangen i antall personer som tester seg skyldes at personer ikke vil være i karantene eller isolasjon i jula.

– Jeg tror de fleste tester seg når de har symptomer eller når de blir bedt om det i forbindelse med smittesporing. Det er fortsatt rundt 100.000 personer som tester seg hver uke, sier Nakstad.

Han tror i stedet årsaken til nedgangen skyldes at det er mindre forkjølelses- og luftveisvirus i omløp og at det har blitt rapportert om litt færre smitteutbrudd den siste tiden.

SMITTETALL: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet mener smittetallene flatet seg ut i forrige uke. Foto: Jil Yngland / NTB
SMITTETALL: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet mener smittetallene flatet seg ut i forrige uke. Foto: Jil Yngland / NTB

– Ikke like sterk nedgang

Søndag ble det registrert 200 koronasmittede i Norge. Det er 164 færre enn dagen før og 50 færre enn samme dag i forrige uke.

FHI opplyser at ukesrapporten for uke 50, som snart er ferdigstilt, viser at det var rundt 2300 smittetilfeller i forrige uke mot 2500 uken før.

– Det er ikke en like sterk nedgang i antall smittetilfeller som vi haar sett tidligere, men i stedet en avflatning, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Hun forteller at visse kommer opplever en stigende smittetrend, blant Innlandet, Trøndelag, Telemark og Vestfold fylke. Det er fortsatt Oslo og Vestland som registrerer de høyeste smittetallene daglig.

Når du inviterer hjem

De nasjonale reglene sier at det er lov å invitere fem personer hjem. I julen er det imidlertid gjort unntak fra regelen, da det er lov å å invitere inntil ti personer hjem to ganger, for eksempel på julaften og nyttår. Visse kommuner har innført strengere begrensninger enn de nasjonale reglene.

– Det aller viktigste når du skal invitere folk hjem, er at de du inviterer er friske og ikke i karantene, sier Nakstad.

Relatert