Varsler endringer i karantenereglene

Erna Solberg bekrefter overfor TV 2 at det kommer endringer i karantenereglene med egenerklæring, slik at du slipper karantenehotell dersom du kan sitte i karantene på en egnet plass.

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november ordningen med karantenehotell.

Debatten om reglene rundt innreisekarantene og hvem som må sjekke inn på karantenehotell har rast de siste ukene.

Mange synes det urettferdig at studenter får sitte i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine, mens andre nordmenn bosatt i utlandet må sitte ti dager på karantenehotell. Flere raser også over at det gjøres forskjell på om man eier eller leier bolig i Norge.

Tirsdag kveld bekrefter statsminister Erna Solberg ovenfor TV 2 at ordningen med karnatenehotell vil bli endret.

Varsler klekkelige bøter

Solberg sier at da de innførte ordningen med karantenehotell var de opptatt av at ordningen kunne kontrolleres. Hun sier at det var enklere å kontrollere, når man bodde et sted man eier.

– Nå vil det bli åpnet for at hvis man leier, og ved å vise egenerklæring, vil det bli mulighet for å avtjene karantene andre sikre steder. Men du må være forberedt på at du kan bli sjekket, og hvis man ikke er der blir det klekkelige bøter, sier Solberg til TV 2.

Men hun påpeker at dette er ikke på plass ennå.

– Vi skal ha et registreringssystem og vi er særlig fokusert på det som skjer etter jul, når mange kommer tilbake til Norge, sier statsministeren.

Diskriminerende

Det er mange som har kritisert ordningen med karantenehotell.

Forskriften som regulerer dette er midlertidig og ble sendt på høring. Justisdepartementet åpner for at det kan komme justeringer i reglene.

– Vi har gjort noen små justeringer underveis, og det vil vi selvfølgelig gjøre fremover også, hvis vi ser det er uheldige utslag, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet.

Også EUs tilsynsorgan, Esa, har kontaktet norske myndigheter for å få vite mer om denne ordningen.

I slutten av november sendte Esa over flere spørsmål til norske myndigheter om ordningen.

Kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa bekrefter at de har bedt om mer informasjon om flere av reglene.

Han beskriver henvendelsen som uformell og sier at det ikke er åpnet noen sak i den forbindelse.

– Det er en uformell henvendelse der vi søker klarhet i disse reglene med innreise- og oppholdsbestemmelser. Vi ser fram til å ha en dialog med Norge om det, sier Hetland.

Esa skal være opptatt av om reglene er proporsjonale sett opp mot EØS-regelverket. Et annet spørsmål for Esa er om reglene er diskriminerende.

Relatert