ALARMERENDE ØKNING: Et fylke skiller seg ut. I Trøndelag fikk barnevernet inn voldsomt mange flere meldinger enn for samme periode i fjor. I en kommune registrerte de en syvdobling. Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Sara Johannessen Meek
ALARMERENDE ØKNING: Et fylke skiller seg ut. I Trøndelag fikk barnevernet inn voldsomt mange flere meldinger enn for samme periode i fjor. I en kommune registrerte de en syvdobling. Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Sara Johannessen Meek

Voldsom økning i bekymringsmeldinger til barnevernet

En bydel i Trondheim har fått inn mer enn dobbelt så mange bekymringsmeldinger sammenliknet med i fjor. Men nesten alle fylkene rapporterer om flere bekymringsmeldinger enn det normale.

Lenge var det stille etter at Korona-pandemien slo innover oss. Barnevernstjenester over hele landet uttrykte forundring og bekymring over fravær av meldinger til barnevernet. Skolene og barnehagene var nedstengte. Det var kanskje stillhet før stormen?1500 meldinger er 35 prosents økningBarnevernet i Trøndelag har mottatt langt flere bekymringsmeldinger i løpet av høsten enn samme periode i fjor. En