DNA-ulven: Myndighetene har bedøvet og flyttet ulven med helikopter fordi den skal ha viktige gener.
DNA-ulven: Myndighetene har bedøvet og flyttet ulven med helikopter fordi den skal ha viktige gener. Foto: Miljødirektoratet

Egen ulvesone til DNA-ulv hastebehandles

Stortinget har vedtatt hastebehandling av Sp-forslaget om full stans i utvidelsen av ulvesonen med 1,4 millioner mål for å beskytte den såkalte Elgå-ulven.

Ulven skal ha vandret til Norge fra Russland, og anses å være viktig for å motvirke innavl i den skandinaviske ulvestammen. Miljømyndighetene har opprettet sonen i Stor Elvdal og Rendalen fordi de frykter den kan bli skutt under lisensjakten.

Men nå har Senterpartiet fått gjennomslag i Stortinget, slik at forslaget deres om å stoppe utvidelsen av ulvesonen kommer til behandling fredag.

Partiet foreslår også at DNA-ulven bør felles.

– Utvidelsen er en regelrett overkjøring av lokalsamfunnene. Det dreier seg om et enormt område og dette mener vi er i strid med rovviltforliket, sier Emilie Enger Mehl som er Stortingsrepresentant for Senterpartiet.

REAGERER: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl vil fjerne den nye ulvesonen.
REAGERER: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl vil fjerne den nye ulvesonen. Foto: Tommy Andersen

Hun jobber nå for å få Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet til å støtte forslaget om å fjerne den nye buffersonen som er laget for å beskytte DNA-ulven.

– Vi har en god dialog med disse partiene og vil jobbe beinhardt for å få flertall. For dette er en veldig viktig sak for de det gjelder i distriktene, sier Mehl.

TV 2 har tidligere omtalt forslaget til Senterpartiet. Da reagerte lederen i NOAH, Siri Martinsen sterkt:

– Det er hårreisende at politikere lager bråk av at regjeringen faktisk prøver å innfri våre plikter etter naturmangfoldloven. Truede dyr skal det faktisk gjøres tiltak for, sa hun.

Miljømyndighetene mener ulven, som ble flyttet fra reinområdene i Engerdal til Kongsvinger med helikopter i fjor, har gener som kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl.

I tillegg til Elgå-ulven og Deisjø-tispa, er det observert flere andre ulver i området som foreslås unntatt for lisenssjakt.

Forslaget kom fra sekretariatet for rovviltnemdene. Og nå er et område på over en million mål rundt Storsjøen, øst for Glomma ved Koppang lagt inn som buffersone av fylkesmannen.

– Dersom Elgåulven og Deisjø-tispa yngler neste år ,og man skal legge til grunn at en genetisk viktig ulv beskyttes for enhver pris, vil det bety en permanent og potensielt mye større utvidelse av ulvesonen. For det er jo slik at ulvene som fødes vandrer videre, sa Emilie Enger Mehl til TV 2 i forrige uke.

– Men er det ikke drøyt å skyte en ulv som myndighetene mener kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl?

– Nei. Det er brukt alt for mye ressurser på å flytte denne ulven rundt. Den er i et område der det er vedtatt at det ikke skal være ulv, og beitedyr skal være prioritert. Vi mener Stortingets rovviltforlik må følges. Og at de som bor i området må tas på alvor. Folk må føle seg trygge.

Siri Martinsen i NOAH mener Senterpartiet driver en urimelig kamp mot et dyr som tilhører norsk fauna.

– Senterpartiet oppfører seg som om det er forbud mot ulv utenfor ulvesonen - dette har lagmannsretten tydelig sagt i fra at er en feil tolkning. Ulven skal ha høyere prioritet innenfor ulvesonen, og det skal gjøres ekstra beskyttelsestiltak. Men det skal på ingen måte være nulltoleranse utenfor sonen, sier hun.