Fire personer dømt til over 12 år i fengsel for oppbevaring av 31 kilo heroin i Oslo

Beslaget er blant de største heroinbeslagene i Norge.

Fire menn er i Borgarting lagmannsrett dømt for oppbevaring eller medvirkning til oppbevaring av 31 kilo heroin i Oslo, et av de største beslagene i Norge.

De fire dømte hadde ulike roller og ble dømt til mellom 12 år og 13 år og åtte måneder i fengsel.

Heroinen ble beslaglagt i Oslo i mars 2017 og sto for 30 prosent av all heroin som ble beslaglagt i Norge dette året.

Frikjent i tingretten – strengest straff i lagmannsretten

Den 42 år gamle mannen som er dømt til den strengeste straffen i lagmannsretten, 13 år og åtte måneder, ble frikjent i tingretten.

Samtidig gikk straffen til den andre hovedmannen, en 49 år gammel mann, ned fra 15 år i tingretten til 13 år i lagmannsretten.

De to bidro til organiseringen av mottaket av heroinen ved Svinesundparken og transporten inn til Oslo, samt overleveringen i Oslo. De var oppassere ved både mottaket og overleveringen, ifølge dommen.

Bar ut 11 kilo heroin

Den tredje dømte, en nå 34 år gammel mann, hadde mottatt heroinen i Oslo og båret den til en leilighet disponert av den fjerde dømte. Han bar deretter 11 kilo av heroinen ut av leiligheten og var i ferd med å frakte den til et ukjent bestemmelsessted da han ble pågrepet. Han ble dømt til fengsel i tolv år.

Den fjerde dømte, en 56 år gammel mann, viste den tredje dømte veien til leiligheten. Han oppbevarte hele partiet i leiligheten inntil 11 kilo ble båret ut av den tredje dømte. Han ble dømt til fengsel i tolv år og seks måneder.

I tillegg var en femte person, som var kurer, tiltalt i samme rettssak. Kureren ble dømt for befatning med 40 kilo hasj. Han ble dømt til fengsel i tre år. (NTB)

Relatert