KONTROLL: Det bør innføres døgnåpen grensekontroll i hele landet, mener en rekke kommuner i Lofoten og Vesterålen. Her fra grensekontrollen på Bjørnfjell i Nordland tirsdag kveld. Statens vegvesen har sladdet webkameraet fordi det har avslørt politiet tidligere.
KONTROLL: Det bør innføres døgnåpen grensekontroll i hele landet, mener en rekke kommuner i Lofoten og Vesterålen. Her fra grensekontrollen på Bjørnfjell i Nordland tirsdag kveld. Statens vegvesen har sladdet webkameraet fordi det har avslørt politiet tidligere. Foto: Statens vegvesen

Reagerer sterkt: – De setter oss i en fryktelig vanskelig situasjon

Kommuner i nord frykter en smittebombe når flere tusen arbeidsinnvandrere kommer til Lofoten og Vesterålen de neste ukene for å jobbe.

Over nyttår kommer anslagsvis tre til fire tusen arbeidsinnvandrere til Lofoten og Vesterålen for å jobbe i fiskeindustrien.

Kommuneoverlegen i Bodø, Tor Claudi, frykter for konsekvensene av at grensekontrollen i Nordland har åpningstider.

Han og en rekke andre kommuner mener den burde ha vært åpen hele døgnet.

– Grensekontrollen her er en illusjon. På de tre store overgangene er det ingen som spør om hvor du skal være i karantene når politiet har dratt hjem for dagen, sier Claudi til TV 2.

Han sier at spørsmålet ikke er om arbeidsinnvandringen fører til smitte, men om hvor stor den er, dersom det ikke er karantenekontroll.

SLÅR ALARM: Kommuneoverlege Tor Claudi tror ikke Lofoten og Vesterålen har kapasitet til å håndtere et stort smitteutbrudd. Ordføreren i Øksnes bekrefter dette.
SLÅR ALARM: Kommuneoverlege Tor Claudi tror ikke Lofoten og Vesterålen har kapasitet til å håndtere et stort smitteutbrudd. Ordføreren i Øksnes bekrefter dette. Foto: Andreas Dahlmo

– Livredde

Claudi sier at dersom mange arbeidsinnvandrere utnytter at grensekontrollen stenger etter klokken 21 og de sprer smitte i samfunnet, vil det blir en enorm belastning for kommunene i smittesporingsarbeidet og til slutt helsetjenesten dersom de blir alvorlig syke.

Vi er livredde for at Lofoten og Vesterålen blir en eksperimentell smittedigel, sier Claudi.

Nordland politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at de ikke er til stede på grenseovergangene døgnet rundt, men vil ikke si på hvilke tidspunkt de står der.

Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at de er til stede på grensen hele døgnet, både ved svenskegrensa og Gardermoen.

VIKTIG NÆRING: Det årlige skreifisket starter i januar og varer til april. Fisken er etterspurt over hele verden. I 2019 ble det eksportert 181.000 tonn torsk til en verdi av 10,1 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB
VIKTIG NÆRING: Det årlige skreifisket starter i januar og varer til april. Fisken er etterspurt over hele verden. I 2019 ble det eksportert 181.000 tonn torsk til en verdi av 10,1 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Kommuneoverlegen i Bodø sier at han ikke tror at kommunene i Lofoten og Vesterålen vil ha kapasitet til å håndtere et stort smitteutbrudd når man ser hvor mye arbeid få smittetilfeller medfører.

Claudi sier han oppfatter det som «underlig at grensekontrollen på Gardermoen er veldig streng», mens «her oppe er det i den andre enden av skalaen».

– Vi oppfatter det som en utrolig skjevhet, med rigid kontrollregime på Gardermoen og i praksis ingen kontroll her. Det setter oss i en forferdelig vanskelig situasjon, sier Claudi.

Bekymret for næringen

– Vi er kjent med problemstillingen og jobber med å følge den opp. Justis- og beredskapsdepartementet har dialog med Politidirektoratet for å sørge for kapasitet på grensen, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i en epost til TV 2.

Fredag forrige uke hadde Fylkesmannen i Nordland et møte med politiet og kommunene som skal ta imot mange arbeidsinnvandrere i forbindelse med vinterfisket over nyttår.

Dette var også tema på et møte mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Fylkesmannen i Nordland og i Troms og Finnmark og Justis- og beredskapsdepartementet mandag, opplyser Hiim.

Ordfører John Danielsen i Øksnes kommune sier at de siden august har jobbet med å få på plass tiltak rettet mot arbeidsinnvandrere som skal jobbe i fiskeindustrien.

IKKE KAPASITET: Ordfører John Danielsen i Øksnes kommune sier de ikke har kapasitet til å ta seg av mange koronasyke.
IKKE KAPASITET: Ordfører John Danielsen i Øksnes kommune sier de ikke har kapasitet til å ta seg av mange koronasyke. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Grensekontroll til alle døgnets tider mener Danielsen er det viktigste tiltaket.

– Når det ikke er grensekontroll døgnet rundt, er det stor sjanse for at mesteparten kommer utenfor åpningstiden, sier Danielsen til TV 2 og fortsetter:

– Det er ikke kapasitet i helsevesenet til å ta seg av mange smittede, og det kan føre til nedstengte fiskebruk. Det kan skade næringen og den enkelte bedrift ganske mye.

– Ikke mulig

Stabssjef i Politidirektoratet Lars Aune sier at det er økt kontrollvirksomhet på grensen for tiden, og at de ikke har kapasitet til å være til stede på alle grenseoverganger inn til Norge hele døgnet.

– Dette er mer enn 200 grensepasseringssteder inn til Norge. Det er ikke mulig å ha døgnbemannet kontroll på alle stedene, men det er flere måter å utøver grensekontroll på enn å stå på grensen, og det gjør vi, både ved tilstedeværelse men også sporadisk og andre steder enn ved grensa, skriver han i en epost til TV 2.

Aune sier at det ikke er hensiktsmessig å ha kontroller døgnet rundt på grenseoverganger der noen få passerer.

– Det er nok mulig å komme seg over grense til Norge uten å bli oppdaget. Vi har en lang grense og mange overgangssteder. Men man er like pliktig til å følge smittevernreglene og man har karanteneplikt dersom det regelverket sier at man skal være i karantene ved innreise til Norge, sier han.

Regler for innreise til Norge

  • Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Dersom du ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise.
  • Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn.
  • Karantenen skal gjennomføres på karantenehotell, i en bolig du er bosatt i eller eier eller et egnet karantenested som arbeidsgiver stiller med i Norge.
  • Man trenger ikke gå i karantene eller framvise negativ koronatest om man kommer fra gule land/områder. Per tirsdag er det kun noen regioner i Finland som er gule.

Kilde: Helsenorge.no og FHI.no

Mange uten kontrakt

Om lag 30 prosent av de som kommer fra røde land til Lofoten og Vesterålen, er smittet, sier Danielsen.

– I tillegg til de 3-4000 som kommer, bruker det å komme en god del mennesker som ikke har arbeidskontrakt, som drar fra kommune til kommune for å skaffe seg jobb. Hvis de også kommer i år, har vi en enda større utfordring hvis de sprer smitte, sier han.

Danielsen sier de som kommer, har en sentral oppgave i en begrenset periode. Vinterfisket varer fra januar til april.

I januar må dermed de ansatte være klar til å jobbe, hvilket betyr at mange av arbeidsinnvandrerne kommer fra nå og de siste i slutten av januar.

Øksnes kommune står for 25 prosent av kvantumet fisk som blir landet i Nordland. Opp til 55.000 tonn hvitfisket blir landet i vinterfisket i kommunen.

BEKYMRET: Ordfører Elisabeth Mikalsen i Røst kommune sier det vil bli dramatisk om det kommer smitte inn på fiskebrukene i høysesongen.
BEKYMRET: Ordfører Elisabeth Mikalsen i Røst kommune sier det vil bli dramatisk om det kommer smitte inn på fiskebrukene i høysesongen. Foto: Hilde Berit Evensen

Ressursproblem

Ordfører Frank Johnsen i Vågan kommune i Lofoten støtter også en ordning der grensekontrollen er åpen døgnet rundt.

– I utgangspunktet burde vi hatt grensekontroll til alle døgnets tider, men vi har mange grensepasseringer i Norge. Jeg skjønner at det er et ressursproblem. De kan kjøre til Trøndelag eller enda lenger sør, sier han.

Han sier at de går mot en risikofylt sesong, men sier at de i utgangspunktet er rigget til å håndtere et stort smitteutbrudd.

Også lenger sør i Lofoten, i Røst kommune, er ordføreren bekymret for smitte under vinterfisket.

– Vi er et lite og særlig sårbart samfunn på Røst. Smitte i den viktigste perioden for næringslivet vårt, vil bli dramatisk om det skjer, sier ordfører Elisabeth Mikalsen.

– Det største problemet er at det ikke er kontroll hele døgnet på grensa, at kontrollen er sporadisk kan medføre at noen utnytter dette og kommer over grensa på tidspunkt hvor det er mindre risiko for kontroll enn andre, sier hun.

– Alle har et ansvar

Statssekretær Hiim sier at alle som skal i karantene, har en plikt til å gjennomføre karantene på riktig måte, uavhengig av grensekontrollen.

– Alle har et ansvar for å bidra i dugnaden. Brudd på karanteneplikten kan straffes. Politiet har slått ned på alvorlige brudd på smittevernloven og det vil de fortsette med. Brudd kan føre til bøter og til og med fengselsstraff. Politiets viktigste oppgave er å forebygge, også når det gjelder brudd på smittevernlovgivningen, uttaler Hiim.

Han sier at Justisdepartementet har videre dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som skal se på hvilke hoteller som kan være i beredskap.

– Når det er sagt, så må næringen selv må ta et stort ansvar, både med å skaffe egnede oppholdssteder for de som skal i karantene, men også kanskje også å styre trafikken slik at ikke alle kommer samtidig, uttaler han.

Relatert