Fugleinfluensa påvist i Rogaland: – Hold hønene innendørs

Det er funnet fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes, skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld.

Mattilsynet skriver i pressemeldingen at fugleinfluensa i hovedsak utgjør en risiko for fugler, og at det er mellom dem den er mest smittsom.

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

– Hold hønene innendørs

De skriver også at de kommer til å innføre portforbud for fjørfe i enkelte deler av landet, og at inntil det skjer må folk som har fjørfe i disse regionene holde fuglene innendørs.

«Inntil dette er på plass ber vi alle som har fjørfe om å selv ta ansvar, og holde fuglene innendørs eller under tak for å minimere kontakt mellom ville fugler og tamfugler. Taket skal være tett for å beskytte mot avføring fra villfugler.»

Et portforbud for fugler vil si at de må være under tak.

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Tips hvis du ser døde fugler

Mattilsynet skriver videre at de ønsker tips far publikum hvis døde fugler blir oppdaget.

-Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, sier han.

Seksjonssjefen sier at døde fugler vil bli undersøkt nærmere om de får tips om det.

– Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetakning for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud.

Samarbeider med FHI

Også Folkehelseinstituttet (FHI) er koblet inn etter at det ble påvist fugleinfluensa i den døde gåsen. FHI vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

– Vi følger nøye med på situasjonen og samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Folkehelseinstituttets bistår blant annet med råd om smittevern til mennesker, sier FHI-lege, Trine Hessevik Paulsen.

De skriver i et presseskriv at viruset har gitt utbrudd blant fugler i flere land i Europa i høst.

– Et lignende virus har gitt store utbrudd hos fugler i Europa også tidligere år, uten at man har påvist tilfeller av smitte fra fugler til mennesker, sier Hessevik Paulsen.

Hun råder folk som finner døde fugler til å holde fingrene unna.

– Av generelle smittevernhensyn bør man alltid unngå å ta på syke og døde fugler, sier Paulsen.