Retorikkekspert: – Vedum tryna i ovarennet

Retorikk-professor Kjell Lars Berge sier han aldri har sett liknende i Norge etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lo seg ut av kameraet i stedet for å svare på spørsmål om alkoholavgifter.

Berge er ekspert på kunsten å tale overbevisende, og det sliter Vedum kraftig med i et intervju på TV 2 torsdag om grensehandelen, mener retorikkprofessoren.I innslaget blir det opplyst at Senterpartiet vil sette ned avgiftene for å skaffe nye norske arbeidsplasser.Partilederen får flere spørsmål om hvordan han skal klare dette uten å kutte i alkoholavgiftene.På spørsmål om alkohol er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen, påstår Vedum at Pepsi Max er