UTVIDET: Grunnen til at bevæpningen utvides er på grunn av at PST fortsatt ser på trusselbildet som skjerpet. Foto: Gorm Kallestad / NTB
UTVIDET: Grunnen til at bevæpningen utvides er på grunn av at PST fortsatt ser på trusselbildet som skjerpet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Midlertidig bevæpning av politiet forlenges til januar

Siden 05. november har Justis- og beredskapsdepartementet gitt grønt lys for at innsatspersonell i politiet bærer våpen. Nå forlenges fristen til starten av 2021.

- Politidirektoratet har i dag, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, besluttet midlertidig bevæpning av politiet fra og med 27. november til 8. januar 2021, heter det i presseskrivet fra politiet.Da politiet fikk løyve til å bære våpen tidligere i november, var det begrunnet med at PST så på trusselbildet som skjerpet i landet. Politiet skriver at PST vurderer trusselbildet med utgangspunkt i ekstrem islamisme.− Bevæpning er et tiltak som iverksettes på bakgrun