Mange tror de er bedre sjåfører enn de egentlig er. Det gjelder ikke bare de som er ferske bak rattet – men også for de som regnes som eksperter. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Mange tror de er bedre sjåfører enn de egentlig er. Det gjelder ikke bare de som er ferske bak rattet – men også for de som regnes som eksperter. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Også ekspert-sjåførene tror de er flinkere enn de egentlig er

Mange tenker for godt om seg selv.

Klarer de fleste av oss egentlig selv å vurdere hvor gode sjåfører vi er?

Svaret på det er nok nei. For når flertallet i veldig mange undersøkelser mener de er bedre enn gjennomsnittet, henger det jo ikke helt på greip...

Interessant nok gjelder ikke dette bare de ferske og uerfarne. Nei, også de som virkelig bør kunne kjøre bil overvurderer seg selv. Mer om det litt senere.

På bilkjøring er det nemlig generelt ofte store avvik mellom det vi sier og det vi gjør.

Hvorfor er det slik? Forsikringsselskapet Fremtind jobber med belønningssystemer for trygg kjøring. Det gir dem også et unikt innblikk i hvordan vi oppfører oss bak rattet – og mye interessant statistikk.

Flere sjekker mobilen

"Én av tre kjører oftere bil i koronatiden på grunn av smittefaren på kollektivtransporten."

Det kunne vi lese i flere avisoppslag i november. Men dette stemmer ikke, ifølge Fremtind. Ser vi på kjøreatferden til om lag 30.000 norske bilister er sannheten at vi kjørte like mye i samme periode i fjor.

Et annet nyhetsoppslag:

"En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av bilistene sjekker mobilen mens de sitter bak rattet."

Dette stemmer heller ikke. Kjøredata fra om lag 24 millioner kjørte kilometer forteller at hele to av tre gjør dette.

Derfor vil UP gjøre mobilbruken mye dyrere

Ulovlig bruk av mobiltelefon er et betydelig problem ute i trafikken.
Ulovlig bruk av mobiltelefon er et betydelig problem ute i trafikken.

Bryter fartsgrensen

Et tredje:

"Hele åtte av ti bryter fartsgrensen i 80-soner, av og til."

Dette stemmer heller ikke. Kjøredata viser at under halvparten av norske sjåfører gjør det.

Slik forklarer Fremtinds adferdspyskolog Jon Magnus Eilertsen misforholdene:

Topp 5: Disse bryter fartsgrensen oftest

Overvurderer oss selv

– Ifølge forskning er det ikke unormalt å tenke bedre om seg selv, og selvrapportering på bilkjøring er derfor ofte misvisende. Når vi får spørsmål i en undersøkelse, tegner mange et glansbilde av egen kjøring. «Dunning-Kruger-effekten» er en såkalt kognitiv bias vi mennesker er utstyrt med som gjør at vi ofte overvurderer egne evner.

Jon Magnus Eilertsen er adferdspsykolog i Fremtind.
Jon Magnus Eilertsen er adferdspsykolog i Fremtind.

– En annen kognitiv bias som er relevant for bilkjøring er den såkalte «illusory superiority». Kort fortalt betyr det at vi ofte overvurderer våre egne evner når vi sammenligner oss med andre. Det er heller ikke sånn at du er bedre til å beskrive egen kjøreatferd om du faktisk er en god sjåfør. En studie fant at polititjenestemenn som var rangert som «ekspert-sjåfører» overvurderte sine egne kjøreevner i like stor grad som nyutdannede «ferske» sjåfører, forteller Eilertsen.

Denne gir en smak av livet som fotballproff

Du kan tro at du er en veldig god sjåfør – men det er ikke dermed sagt at du er det...
Du kan tro at du er en veldig god sjåfør – men det er ikke dermed sagt at du er det...

Svært automatisert

Han peker på at observasjon av atferd gir mer presise svar enn selvrapportering. Selv under en pandemi, hvor mye er endret fra en mer normal situasjon, ser det ut til at det er store gap mellom hva vi sier at vi gjør og det vi faktisk gjør

– For et forsikringsselskap som oss, som lever av å forstå, forutsi og påvirke risiko, er det litt skremmende at bilkjøring er så automatisert at mange ikke tenker så mye over hva de gjør bak rattet. Med smart bilforsikring prøver vi gjennom tilbakemeldinger og belønning å gjøre våre kunder oppmerksomme på nettopp dette – risiko og kjøreatferd.

Råkjører for å slå GPS-en – det kan gå virkelig galt

Video: De tester hva som skjer når du bruker mobilen bak rattet