Oslo 20191217. 
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Oslo 20191217. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen
Kommentar

Politikkens Messias

I sitt alternative statsbudsjett, knuser han den borgerlige regjeringen på skatte- og avgiftslettelser, samtidig som den sosiale profilen er fullt på høyde med Arbeiderpartiets. Trygve Slagsvold Vedum ser ut som politikkens Messias.

En kjapp titt på Senterpartiets alternative statsbudsjett gir meg assosiasjoner til de bibelske fortellingene om Jesus som mettet tusenvis av mennesker med to fisk og fem brød. Et mirakel. Alle ser ut til å få i Senterpartiets alternative statsbudsjett. De frir skamløst til kjernevelgerne sine og har mer penger enn noen andre.

Partiet deler raust ut penger i alle retninger. De har 1 milliard mer til forsvaret, 1 milliard mer til sykehusene, en halv milliard mer til politiet, 7,5 milliarder mer til kommuner og fylker, 9 milliarder i avgiftskutt, en halv milliard mer til landbruket, 3 milliarder mer til flybransjen. For å nevne noe.

Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene
Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene Foto: Espen Solli

Men hvor tar Senterpartiet pengene fra? Jo, de har lært av regjeringen. Trygve Slagsvold Vedums grep er at han bruker 32 milliarder kroner på det han kaller en egen «koronapakke». Der har Sp plassert 6 milliarder kroner av avgiftslettelsene sine, der har de plassert 5 milliarder til utvidet kompensasjonsordning for bedriftene, 3 milliarder til flybransjen, samt penger til samferdsel, vedlikehold, rassikring, kommunene, helsevesenet, arbeidsledige, kultursektoren, og så videre, og så videre.

Og lager du en egen koronakrisepakke, kan den fint finansieres med oljepenger. Det har jo regjeringen vist oss siden 12. mars i fjor. Kort fortalt, så lemper Vedum 29 nye milliarder kroner fra Oljefondet til sin koronapakke, han kutter 1,8 milliarder kroner i byråkrati, mens resten finansieres med skatteøkninger.

Det er til en viss grad monopol-penger
Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2

Senterpartiet kutter 9 milliarder kroner i avgifter, men øker skatten på inntekt og formue med rundt 6 milliarder. Til tross for en samlet skatte- og avgiftslette på nesten tre milliarder kroner neste år - altså mer skatte- og avgiftslettelser enn den borgerlige regjeringen foreslår - viser fordelingseffekten av endringene at Senterpartiet fortsatt er et godt forankret rødgrønt parti. Ved kraftig skjerpelse av formuesskatten og økning av skatten for de høyeste inntektene, rammes alle som tjener over 750.000 kroner av betydelige skatteøkninger, mens alle med vanlige eller lave inntekter kan nyte godt av lettelser.

Slik viser Vedum at han står trygt på rødgrønn side av midtstreken i norsk politikk, og viser velgerne der at han er like god som Arbeiderpartiet på å omfordele fra rike til fattige.

Samtidig kan Senterpartiet fortsatt plage Høyre og Frp med avgiftsøkningene under Erna Solberg og Siv Jensens regime. Angrep fra høyresiden for skjerpelser i formuesskatten, er mye lettere å parere når du kan slå i bordet med 9 milliarder i avgiftslettelser til folk flest. Det spørs om ikke Senterpartiets forslag til avgiftskutt kan bidra til å gjøre budsjettforhandlingene på borgerlig side enda litt mer krevende. Siv Jensen har et sterkt press på seg fra sitt bakland om å få avgiftene ned.

En av Senterpartiets paradegrener er kutt i statlig byråkrati. Og denne gangen gjør de store jafs. Departementer, direktorater og underliggende etater skal slankes. Godt over hundre poster på Senterpartiets alternative statsbudsjett heter «reduksjon byråkrati». En rask oppsummering av alle postene ender med en total innsparing på 1846,4 millioner kroner. Nesten to milliarder kroner i sparte lønnskostnader for budsjettåret 2021. Skal det gjennomføres i praksis må tusenvis av offentlig ansatte arbeidstakere miste jobben i løpet av vinteren. For reduksjon i byråkrati betyr reduksjon av arbeidstakere. I en tid da vi har 200.000 arbeidsledige og er oppe i den verste helsekrisen i vår levetid, skal staten altså si opp tusenvis av arbeidstakere. Det ville nok neppe skjedd om Senterpartiet satt i regjering.

Det sier noe om hvordan vi skal lese deres alternative budsjett. Det er til en viss grad monopol-penger som flyttes litt hit og dit. Man får aldri sett effekten av det blir satt ut i live, for det blir jo aldri vedtatt.

Men det meste preller uansett av på Senterpartiet for tiden. Alt de tar i ser ut til å bli til gull. Senterpartiet har snekret sammen et alternativt budsjett som rigger dem for valgkamp, som kan svare ut de fleste angrep fra politiske motstandere. At dette finansieres med oljepenger og kutt i byråkrati har de null problem med å forsvare overfor sine kjernevelgere.

For Trygve Slagsvold Vedum virker uangripelig for tiden. Han ser rett og slett ut som en politikkens Messias, distriktenes frelser. Det er like før han går over vannet på sitt kjære Mjøsa.

Men han skal passe seg. Veien fra genierklært Messias til keiser uten klær er ikke lang i norsk politikk for tiden.

Relatert