DRAMATISK: Det er 22 dager siden smitteutbruddet på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll. Siden den gang har ni beboere mistet livet.
DRAMATISK: Det er 22 dager siden smitteutbruddet på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll. Siden den gang har ni beboere mistet livet. Foto: Heiko Junge / NTB

Alle fikk korona – ni er døde. Slik snudde alt i løpet av to dager på Villa Skaar Valstad

Ansatte med milde symptomer ble koronatest og isolert. To dager senere gikk alarmen på Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll kommune. Hvor smitten kommer fra, er fortsatt ikke kjent.

Samtlige 23 beboere på Villa Skaar Valstad sykehjem har fått påvist koronasmitte. Ni av disse er døde.

I en e-post Eidsvolls kommuneoverlege Carl Magnus Jensen sendte til Folkehelseinstituttet sist fredag, redegjør han for hvordan utbruddet startet og hva de har gjort for å forsøke å begrense smittespredningen.

Det var den 2. november at tre ansatte ble testet etter at de hadde hatt milde symptomer. Samtlige holdt seg hjemme i påvente av prøvesvar, opplyser kommuneoverlegen til TV 2.

KOMMUNEOVERLEGE: Carl Magnus Jensen i Eidsvoll kommune.
KOMMUNEOVERLEGE: Carl Magnus Jensen i Eidsvoll kommune. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Etter to døgn forelå de positive prøvesvarene. Det de fryktet skulle skje, skjedde: Smitteutbruddet på sykehjemmet var et faktum.

– Det var ingen kjent «situasjon» før disse prøvesvarene kom, skriver kommuneoverlegen i e-posten.

Ukjent kilde

Det ble innført «fullt smitteregime» da utbruddet ble konstatert, ifølge Jensen. Det ble gjennomført massetesting av både beboere og ansatte.

Syke beboere ble isolert på rom, mens syke ansatte ble holdt i hjemmeisolasjon. Ansatte som hadde hatt nærkontakt med smittede ble også satt i karantene, ifølge e-posten.

Den store utfordringen var å finne ut hvor smitten stammet fra. I dag, 22 dager etter at utbruddet ble konstatert, er kilden til smitten fortsatt ukjent, opplyser kommuneoverlegen til TV 2.

I e-posten til FHI forklarer han:

«Utbruddets årsak ble ikke avdekket gjennom smittesporingen (dette er ikke helt uventet når man i løpet av 24 timer hadde 20 positive personer, alle nær symptomfri)», heter det.

I de påfølgende dagene etter utbruddet fikk stadig flere pasienter og ansatte påvist Covid-19. Noen av tilfellene ble tolket som resultat av lang inkubasjonstid, men 12 dager etter første påviste smittetilfelle, avla ytterligere fire ansatte positive prøver.

– Jeg er bekymret

Det var bakgrunnen for at Eidsvoll kommune sendte e-post til FHI.

Der forklarer kommuneoverlege Jensen hva han frykter:

«Jeg er derfor bekymret for et vedvarende utbrudd blant ansatte, som følge av smitte fra hverandre, fra pasientene eller fra kontaminert utstyr. Det er nesten ikke potensiale for et forverret utbrudd blant beboerne (kun en er ikke smittet), men et vedvarende utbrudd blant personale vil påvirke driften negativt, potensielt i mange uker».

TV 2 har vært i kontakt med ledelsen i Villa Skaar, som ikke ønsker å kommentere saken, men viser til kommuneoverlegen.

Onsdag var FHI på besøk på Villa Skaar Valstad sykehjem. Det ble ikke avdekket behov for å iverksette strakstiltak knyttet til smittevernhåndteringen, ifølge kommuneoverlegen.

FHI skriver en rapport om situasjonen som ventes å være klar fredag.

«Hendelsen er så alvorlig»

Tirsdag denne uken sendte kommuneoverlegen selv et varsel til Statens Helsetilyn på bakgrunn av smitteutbruddet på sykehjemmet. I notatet, som TV 2 har fått tilgang til, heter det:

– Hendelsen er så alvorlig at det uten tvil skal meldes til helsemyndighetene.

Til TV 2 sier Jensen at varselet ikke er sendt på bakgrunn av konkrete enkelthendelser.

– Dette er ene og alene et uttrykk for alvoret i situasjonen, sier han.

VG har tidligere omtalt et varsel fra en vikar ved sykehjemmet som sier at smittede personer gikk rundt som de ville og at dørene sto åpne. Vedkommende reagerer på smitteverntiltakene.

I saken uttaler også ledelsen ved Villa Skaar at de tar innholdet i varselet på alvor og at de vil ettergå alle hendelsene i den oppgitte vaktperioden.

Kommuneoverlegen sier at han ikke er kjent med innholdet i varselet, som er sendt til Statens Helsetilsyn og videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Relatert