Frp vil legge ned beredskapsplasser på asylmottak, og sette opp telt i Ankomstsenteret på Råde i stedet. Foto: Heiko Junge / NTB
Frp vil legge ned beredskapsplasser på asylmottak, og sette opp telt i Ankomstsenteret på Råde i stedet. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil legge ned asylmottak: – Telt holder lenge for asylsøkere

Frps Jon Helgheim vil kutte ned 500 plasser på asylmottak, og i stedet innlosjere asylsøkere i telt hvis det blir plassmangel på mottakene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er pålagt av regjeringen å ha en beredskap i tilfelle det kommer en rask økning i antall asylsøkere til landet.

Det omfatter også innkvartering av asylsøkere som venter på svar på om de får opphold i Norge, eller må reise tilbake til hjemlandet.

UDI har derfor tomme plasser på asylmottakene stående klare i tilfelle det kommer flere asylsøkere enn man har regnet med.

Ifølge Frps alternative budsjettforslag ligger det an til en overkapasitet på 1050 vanlige mottaksplasser neste år. Hver plass koster ifølge Frp 204.000 kroner.

Telt på Råde

– Overkapasitet med asylmottak som står tomme er fryktelig dyrt, og da er det bedre å doble kapasiteten på telt i stedet. Telt holder lenge for asylsøkere hvis det kommer mange på en gang, sier Helgheim.

Frp foreslår å kutte 500 ordinære plasser, og erstatte disse med teltplasser på Nasjonalt ankomstsenteret på Råde. Der har UDI allerede plass til å innlosjere 500 asylsøkere i telt.

Dette vil gi en innsparing på 100 millioner kroner neste år, ifølge det alternative budsjettet.

– Men er ikke det småpenger, når man ser milliardene som øses ut?

Innvandringspolitisk talsmann for Frp, for Fremskrittspartiet Jon Engen-Helgheim. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Innvandringspolitisk talsmann for Frp, for Fremskrittspartiet Jon Engen-Helgheim. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det handler om å drifte mottaket mest mulig effektivt, og det er fryktelig dyrt å ha mottaksplasser stående tomme. Det er bedre å doble kapasiteten på telt, sier Helgheim.

Han mener det samtidig er viktig å gi et signal til mennesker som vurderer å søke om asyl i Europa, at de blir tilbudt enkle forhold i Norge.

– Vi har lært mye etter asylstrømmen i 2015, da folk ble innlosjert på høyfjellshotell. Det er ikke noe godt signal å gi. Det må være så enkelt som mulig. Signaler spiller en stor rolle, sier han.

Ikke langvarig

I forslaget heter det at telt vil gjøre det mulig å legge ned dyre asylmottak som i dag i praksis står tomme, og samtidig er det enkelt å skalere opp antall plasser ved behov.

– Vi legger ikke ned én eneste plass, all den tid de vanlige mottaksplassene erstattes med teltplasser. Beredskapen er like god.

Helgheim understreker at teltlivet ikke skal være langvarig.

– Her snakker vi om overkapasitet, slik at de som i dag bor på mottak i dag, skal fortsette å gjøre det. Men kommer det mange på en gang, da blir det telt inntil man har løst situasjonen.

Relatert