LEDERSKIKKELSE: Mannen som er innfelt, skal være presidenten i Satudarah MC Oslo. Til høyre er et bilde av vesten hans som politiet har beslaglagt.
LEDERSKIKKELSE: Mannen som er innfelt, skal være presidenten i Satudarah MC Oslo. Til høyre er et bilde av vesten hans som politiet har beslaglagt. Foto: Privat

politiet fant mc-klubbens chat-logg:

Åtte av ni er domfelt – ingen har førerkort på motorsykkel

Politiet gjorde et oppsiktsvekkende funn da de oppdaget MC-klubben Satudarah Oslo sin WhatsApp-chat. Nå er presidenten siktet for mafiavirksomhet.

Den nederlandske MC-klubben Satudarah har i flere år forsøkt å få fotfeste i Norge. Ifølge Kripos finnes det i dag to fullverdige avdelinger, én i Oslo og én i Stavanger.

I tillegg har Satudarah en prøveavdeling i Kristiansand.

Politiet i Oslo mener at organisasjonen er opprettet med formål om å drive med kriminalitet. På landsbasis anslår Kripos at MC-klubben har et sted mellom 10 og 20 medlemmer totalt.

Den mest fremtredende skikkelsen i Satudarah i Norge er en mann i 30-årene fra Oslo, som tidligere har hatt tilknytning til hovedstadens gjengmiljø.

Nylig beslagla politiet skinnvesten hans. Der er et merke med følgende påskrift sydd på: «Satudarah MC President Oslo».

Siktet for grov vold

TV 2 vet at det har vært en prioritert oppgave for politiet å holde mannen under tett oppsyn. Han er ansett for å være viktig i etableringen av Satudarah i hovedstaden.

– Jeg ønsker ikke uttale meg om enkeltpersoner, men på generelt grunnlag vil jeg si at dersom politiet erfarer at enkeltindivider eller miljøer oppleves som pådrivere for konflikt, vil politiet rette fokus mot disse. Erfaring viser at det har stor effekt på uønskede hendelser i det offentlige rom når slike pådrivere blir satt i fengsel, sier Anders Rasch-Olsen, sjefen for Spesielle Operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt.

SO-SJEF: Anders Rasch-Olsen i Oslo politidistrikt mener at Satudarah er opprettet med formål om å drive med kriminalitet.
SO-SJEF: Anders Rasch-Olsen i Oslo politidistrikt mener at Satudarah er opprettet med formål om å drive med kriminalitet. Foto: TV 2

Siden 30. juni i år har Oslo-presidenten sittet i varetekt, siktet for grov vold og frihetsberøvelse som fant sted på Skjetten i sommer.

Sammen med andre personer, som politiet knytter til Satudarah, ble siktelsen mot ham i oktober utvidet til også å gjelde straffelovens paragraf 79c som gjelder organisert kriminalitet.

– Avgjørelsen om å ta ut en slik siktelse baserte seg på en samlet vurdering av saken, hvor ett element var knytningen til Satudarah MC Oslo, sier politiadvokat Marie Falchenberg i Øst politidistrikt.

Har ikke lappen

Politiet har gjennom etterforskningen funnet frem til en gruppe på meldingstjenesten WhatsApp. Gruppas navn var «Satudarah MC Oslo», og den hadde ni medlemmer.

Ifølge en fersk kjennelse fra Nedre Romerike tingrett har ingen av medlemmene i gruppen sertifikat for motorsykkel. Imidlertid er åtte av ni tidligere domfelt, blant annet for grovt ran, ransforbund og grov vold.

Etterforskningsledelsen i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere hvordan de fant frem til WhatsApp-gruppen, ei heller hvordan de vurderer at ingen av medlemmene har førerkort for motorsykkel.

Saken som gjelder organisert kriminalitet, vold og frihetsberøvelse er ferdig etterforsket og oversendt til statsadvokaten.

Presidentens forsvarer, advokat Trygve Staff, sier til TV 2 at hans klient «ikke erkjenner straffskyld overhodet».

– Han ønsker ikke å kommentere noe omkring Satudarah, eller om seg og Satudarah, sier Staff.

Advokaten sier at presidenten er interessert i motorsykler, men at «politiet tidligere har fratatt ham det han måtte ha av førerkort».

Kan regne med ryggdekning

Kripos, som følger med på Satudarah på nasjonalt nivå, forklarer bakgrunnen for hvorfor de mener at miljøet ser ut som en MC-klubb – uten å kjøre motorsykler.

– Ved å tre inn i en internasjonal 1% MC-klubb, så skaper de seg en kapital i kriminelle miljøer. Uniformeringen er en viktig faktor og er med på å bygge opp klubbens kapasitet, forklarer Kjell Arne Karlsen i Kripos.

– For Satudarah sin del later det til at interessen for motorsykler kommer i andre rekke. De vil også kunne regne med en viss ryggdekning av sine utenlandske brødre ved en eventuell konflikt med andre grupperinger, selv om det skal mye til før noe sånt finner sted, sier han.

SO-sjef Rasch-Olsen mener det er naturlig at Satudarah uniformerer seg likt klubben gjør internasjonalt, men at de skiller seg ut med sin manglende interesse for motorsykler.

– Organiseringen er imidlertid sammenlignbar, blant annet gjennom merker på uniformeringen ser man hvilken rolle medlemmet har i klubben. Uniformering er således med på å synliggjøre ansvar og sette et internt hierarki, samtidig som det øker samholdet. Uniformering fører til oppmerksomhet som kan være en fordel hvis ønsket er å fremstå sterkere, og det kan oppleves som beskyttende for enkeltmedlemmene. I tillegg kan synlighet bidra til rekruttering fra andre miljøer, sier han.

Relatert