BEDØVET: Her er ulven myndighetene mener er svært viktig for å forhindre innavl i ulvestammen.
BEDØVET: Her er ulven myndighetene mener er svært viktig for å forhindre innavl i ulvestammen. Foto: Miljødirektoratet

DNA-ulv får egen ulvesone – politiker raser: – Helt uakseptabelt

Den såkalte Elgå-ulven, som skal ha vandret inn til Norge fra Russland, er tildelt en egen buffersone, utenfor ulvesonen. Det gjøres for at den ikke skal kunne skytes under lisensjakten.

– Dette er en helt uakseptabel utvidelse av ulvesonen på over en million mål, fordi en ulv påstås å ha DNA, som er viktig for stammen, sier Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Hun mener den midlertidige utvidelsen er i strid med rovviltforliket og ber Stortinget fjerne buffersonen og vedta at ulven skal felles.

Dette reagerer NOAH-leder, Siri Martinsen, sterkt på.

– Det er hårreisende at politikere lager bråk av at regjeringen faktisk prøver å innfri våre plikter etter naturmangfoldloven. Truede dyr skal det faktisk gjøres tiltak for, sier hun.

Miljømyndighetene mener ulven, som ble flyttet fra reinområdene i Engerdal til Kongsvinger med helikopter i fjor, har gener som kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl.

I tillegg til Elgå-ulven og Deisjø-tispa, er det ovbervert flere andre ulver i området som foreslås unntatt for lisenssjakt.

BØR FELLES: Senterpartiets Emilie Enger Mehl mener bygdefolket blir overkjørt og mener ulven bør felles
BØR FELLES: Senterpartiets Emilie Enger Mehl mener bygdefolket blir overkjørt og mener ulven bør felles Foto: Vidar Ruud

Forslaget kom fra sekretariatet for rovviltnemdene. Og nå er et område på over en million mål rundt Storsjøen, øst for Glomma ved Koppang lagt inn som buffersone av fylkesmannen.

Det er på bakgrunn av dette Senterpartiet legger fram representantsforslag på Stortinget. Kravet er at ulvesonen ikke utvides og at Elgåulven skytes.

– Dersom Elgåulven og Deisjø-tispa yngler neste år ,og man skal legge til grunn at en genetisk viktig ulv beskyttes for enhver pris, vil det bety en permanent og potensielt mye større utvidelse av ulvesonen. For det er jo slik at ulvene som fødes vandrer videre, sier Emilie Enger Mehl.

– Men er det ikke drøyt å skyte en ulv som myndighetene mener kan bidra til å redde ulvestammen fra innavl?

– Nei. Det er brukt alt for mye ressurser på å flytte denne ulven rundt. Den er i et område der det er vedtatt at det ikke skal være ulv, og beitedyr skal være prioritert. Vi mener Stortingets rovviltforlik må følges. Og at de som bor i området må tas på alvor. Folk må føle seg trygge, sier Enger Mehl.

Siri Martinsen i NOAH mener Senterpartiet driver en urimelig kamp mot et dyr som tilhører norsk fauna.

– Senterpartiet oppfører seg som om det er forbud mot ulv utenfor ulvesonen - dette har lagmannsretten tydelig sagt i fra at er en feil tolkning. Ulven skal ha høyere prioritet innenfor ulvesonen, og det skal gjøres ekstra beskyttelsestiltak. Men det skal på ingen måte være nulltoleranse utenfor sonen, sier hun.

Relatert