jusprofessor:

– Kan være i strid med loven å nekte Stine innsyn

Jusprofessor Mons Oppedal mener det kan være i strid med forvaltningsloven at Stine Backe Knutsen (36) nektes fullt innsyn i sin egen barnevernmappe.

Barnevernet har kun gitt delvis innsyn, og har strøket ut navn og opplysninger i dokumenter, noe som begrunnes med taushetsplikten. Blant annet av hensyn til familiemedlemmer og andre personer det er sensitiv informasjon om i mappen.

De har også unntatt interne journalnotater.

– Det synes jeg er svært uheldig. Jeg mener at slike notater i barnevernssaker ikke bare kan holdes tilbake fordi de er interne dokumenter, sier Mons Oppedal.

KRITISK: Mons Oppedal er ekspert på barnevernloven og kritiserer at det kun er gitt delvis innsyn.
KRITISK: Mons Oppedal er ekspert på barnevernloven og kritiserer at det kun er gitt delvis innsyn. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Kan dette være i strid med loven?

– Ja, det kan det, sier professoren.

Stine har kroniske smerter og har fått traumer på grunn av barndommen. Hun vil vite alt om hvorfor barnevernet ikke tok henne ut av hjemmet til moren, til tross for at de fikk en serie bekymringsmeldinger. Om omsorgssvikt, fyll og at hun ble forlatt alene, uten tilsyn.

– Jeg er sjokkert over at de lot meg bo der, sier Stine som ikke forstår hvorfor hun ikke kan få innsyn i hele mappen sin.

Mons Oppedal understreker at loven gir adgang til å unndra dokumenter og personopplysninger, men mener dette skulle vært veid opp mot Stines behov for å finne ut mer om barndommen sin - noe som kan gi grunnlag for merinnsyn.

– Jeg kan ikke se at det står noe i begrunnelsen om hvor viktig dette er for henne. Og det reagerer jeg på som en mangel, sier Oppedal.

ALVORLIG: Advokat Rikke Arnesen kritiserer barnevernet i Ringsaker.
ALVORLIG: Advokat Rikke Arnesen kritiserer barnevernet i Ringsaker. Foto: Asbjørn Øyhovden

Også barnevernadvokat Rikke Arnesen reagerer på at Stine ikke får fullt innsyn i sin egen sak.

– Når man har vokst opp med omsorgssvikt og som voksen prøver å få innsyn i egen oppvekst, er jo dette svært viktig for å komme seg videre i livet. At barnevernet holder tilbake opplysninger blir på mange måter et nytt overgrep mot denne kvinnen, sier hun.

Søndag kveld forteller Stine historien sin på TV 2 Nyhetene. Fra hun var fire år fikk barnevernet bekymringsmeldinger om grov omsorgssvikt. Og at hun blant annet ble forlatt alene da moren var ute og drakk. Men de tok henne aldri permanent bort fra hjemmet.

VANSKELIG: Stine måtte vokse opp med en mor som ruset seg og brukte vold mot henne.
VANSKELIG: Stine måtte vokse opp med en mor som ruset seg og brukte vold mot henne. Foto: Privat

Moren og faren til Stine var skilt. Hun bodde hos faren da han ikke var på jobb i Nordsjøen, og ellers hos moren.

I svaret på på søknaden om innsyn skriver barnevernet at de unntar navn på tredjepersoner. Dette begrunner de med at mappen inneholder sensitiv informasjon, som for andre enn partene er taushetsbelagt. De unntar også opplysninger om andre personers helseforhold, og informasjon om forhold som barnevernet mener det er særlige grunner til at ikke bør meddeles videre.

Barnevernsjefen i Ringsaker har gitt beskjed om at de ikke vil kommentere en sak som inneholder taushetsbelagte opplysninger.

– På generelt grunnlag kan vi si at barnevern handler om å avveie forskjellige hensyn. Samarbeid med foreldre og å forøke å skape endring i barns hjemmeforhold er en viktig del av barnevernets arbeid, skriver hun.

Da Stine klaget til barnevernet fikk hun tilsendt et nytt dokument og en arkivoversikt. Men de opprettholdt beslutningen om kun å gi delvis innsyn i mappen.

Hun har klaget saken inn til fylkesmannen i Innlandet.

Relatert