FHIs ukesrapport: Smittespredningen har stoppet opp

Etter flere uker med økning i antall meldte koronatilfeller, gikk tallet litt ned i uke 47 sammenlignet med uke 46. R-tallet har sunket til 1,0, ifølge FHIs beregninger.

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) ukesrapporten for uke 47.

FHIs matematiske modeller indikerer at smittespredningen har stoppet opp, med et R-tall (reproduksjonstall) på cirka 1,0. Det betyr at smittede i gjennomsnitt smitter én annen person.

«Dette er lavere enn reproduksjonstallet mellom 26. oktober og 5. november, som var beregnet til 1,4», skriver FHI.

– Det lover godt. En nedgang fra 1,4 til 1 er en vesentlig nedgang. Målet er at R-tallet skal være under 1, da vil stadig færre bli smittet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg under onsdagens pressekonferanse.

Hun understreket at situasjonen fortsatt er ustabil, og at det er fare for at smitten igjen kan øke.

– Arbeidet for å stanse spredningen må fortsette. Det går rett vei nå. Men det er for tidlig å slippe opp på tiltakene, sier hun.

FHI antar at om lag 10 prosent av smittede ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens rundt 40 prosent av tilfeller ble oppdaget i oktober og november.

Ukentlige dødsfall stiger

I ukesrapporten slår FHI fast at antall ukentlige koronarelaterte dødsfall stiger.

«Det er meldt om 12 dødsfall i uke 47. Dette er det høyeste antallet siden slutten av april», skriver FHI.

Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hoved­årsak siden sommeren, men økningen har avtatt de siste ukene.

Det var 20 nye inn­leggelser i intensivavdeling i uke 47, etter 16 i uke 46. Det er foreløpig rapportert om 101 nye innlagte pasienter i uke 47, som er samme antall som i hele uke 46.

Flest innleggelser sist uke per 100.000 innbyggere var i Helse Sør-Øst, og det har vært et økende antall nye innleggelser blant personer som bor i Oslo.

Nedgang i testede

Det ble meldt 3621 smittede i uke 47. Etter flere uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en liten nedgang i uke 47 sammenlignet med uke 46, da det ble meldt 4080 tilfeller.

Samtidig var det en nedgang i antall testede på 16 prosent fra uke 46. Andelen positive blant de testede økte fra 2,77 prosent i uke 46 til 2,92 prosent i uke 47.

Det er fortsatt store forskjeller rundt om i Norge. Oslo er verst med 336 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 46 og 47 samlet. I hovedstaden har 5,5 prosent av testene vært positive i uke 47.

Trøndelag har minst smitte i forhold til antall innbyggere, med 31 meldte tilfeller per 100.000 i uke 46 og 47. I Trøndelag var andelen som testet positivt på 0,6 prosent i uke 47.

Relatert