Solberg: De nasjonale tiltakene må vare i minst tre uker til

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er positive nyheter at smitten ser ut til å flate ut, men sier at det er for tidlig å si om tiltakene som er innført, er tilstrekkelige.

– Må se en klar nedgang i smitte og ha bedre kontroll for å vurdere å åpne for mer sosial kontakt. Derfor må vi leve med de tiltakene som vi har på nasjonalt nivå, i minst tre uker til, sier Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Statsministeren sier at de trenger tre uker til for å se om det er en tydelig smittenedgang i Norge.

Hun håper at om tre uker kan det åpnes for mer sosial kontakt i forbindelse med julefeiringen.

Neste uke kommer regjeringen med mer konkrete råd i forbindelse med julen, men Solberg slår allerede nå fast at feiringen kommer i år til å bli annerledes.

– Lys i tunnelen

Statsministeren sier at smittetallene ser ut til å flate ut, og at det er gode nyheter, men det er for tidlig å senke skuldrene.

– Det er for tidlig å si om tiltakene er tilstrekkelige, og om vi har en varig utvikling som gjør at tallene går ned, sier Solberg.

Statsministeren gjentar det hun sa i starten av november, hvor hun oppfordret folk til å være mest mulig hjemme.

– Det er lys i tunnelen, det gjelder å holde ut, sier Solberg.

Statsministeren trekker fram Danmark, som hadde nedgang, men som fikk en oppgang igjen.

Dersom noen tiltak blir lettet på i forkant av jul, kan det føre til smitteøkning på nyåret. Solberg sier at det kan føre til strengere tiltak igjen i januar 2021.

Nasjonale tiltak

Dette er noen av de nasjonale reglene:

  • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
  • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.
  • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.
  • Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

Se flere regler her.

Dette er noen av de nasjonale rådene:

  • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Se flere råd her.

Men før tiltakene kan lettes på før jul, må myndighetene se en tydelig nedgang.

Solberg sier at de kommer til å legge vekt på i vurderingen av lettelser at man skal kunne reise hjem til «den lille familien», og at det har høy verdi i vurderingene fram mot jul.

Solberg sier at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av utsatte grupper i tidlig i 2021 ettersom det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året.

Gode nyheter

Forrige uke testet 3621 personer positivt for koronaviruset, noe som er en nedgang på 11 prosent fra uken før.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at for første gang siden oktober er ukestallet lavere enn uken før.

Hun sier at de er avventende, selv om det er gode nyheter.

– Det er fare for at smitten kan øke på ny, med påfølgende alvorlig sykdom og dødsfall, sier Stoltenberg.

På spørsmål fra TV 2 sier Stoltenberg at smittetallene går ned, med forhold om at det kan komme inn flere smittetilfeller i etterkant av ukesrapporten som ble publisert onsdag og at færre testet seg forrige uke.

– Med de to forbeholdene tror vi smittesøkningen har stanset opp, sier hun.

– Det går rett vei, men om det går raskt nok og solid nok til å tåle lettelser, vet vi ikke, sier hun også.

Smittetallet R falt til 1,0 fra et nivå på 1,4 i perioden 26. oktober til 5. november.

– En nedgang fra 1,4 til 1 er en vesentlig nedgang. Men ideelt sett bør vi komme under 1, sier Stoltenberg.

Relatert