GEBYR: Konkurransedirektør Lars Sørgard sier at Sector Alarm og Verisure har samarbeidet om egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til det andre selskapets kunder. Foto: Marit Hommedal / NTB
GEBYR: Konkurransedirektør Lars Sørgard sier at Sector Alarm og Verisure har samarbeidet om egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til det andre selskapets kunder. Foto: Marit Hommedal / NTB

Milliardgebyr til Verisure og Sector Alarm etter ulovlig samarbeid

Konkurransetilsynet har ilagt boligalarmselskapene Verisure AS og Sector Alarm AS flere hundre millioner kroner i gebyr, etter at selskapene samarbeidet om markedsdeling.

Verisure AS og Sector Alarm AS fikk henholdsvis 766 millioner kroner og 467,3 millioner kroner i gebyr.

Konkurransetilsynet har konkludert med at de to selskapene, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om deling av boligalarmmarkedet i perioden 2011 til 2017.

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Samarbeidet har skjedd over hele landet.

– Alvorlig

Ifølge Konkurransetilsynet har selskapene kommunisert med hverandre via fysiske møter, telefonsamtaler og epost.

– Å samarbeide slik Verisure og Sector Alarm har gjort er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Vedtaket om Verisures gebyr ble sendt til selskapet, onsdag. Sector Alarm godtok gebyret like etter at Konkurransetilsynet varslet selskapet, i fjor.

– Skuffet

Gebyrene til de to selskapene er ulike fordi gebyret fastsettes med utgangspunkt i omsetningen deres. Verisure kan klage på vedtaket, noe de i en pressemelding onsdag sier at de vil gjøre.

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

Han sier videre at fakta i saken viser at det har vært sterk konkurranse mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i perioden som er undersøkt. Han skriver videre at kontakten mellom selskapene er tatt ut av kontekst og at Konkurransetilsynet har sett bort ifra fakta i saken.

(TV 2/NTB)