SMITTE: Flere sykehjem i Bærum har stengt dørerene for pårørende på grunn av koronasmitte. Foto: Lise Åserud / NTB
SMITTE: Flere sykehjem i Bærum har stengt dørerene for pårørende på grunn av koronasmitte. Foto: Lise Åserud / NTB

Kommuneoverlege: – Det vi har vært aller mest redd for har skjedd

En rekke sykehjem og institusjoner i Bærum er rammet av smitte. Kommuneoverlegen frykter flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Tirsdag ble det registrert 26 nye smittetilfeller i Bærum. Kommunen har hatt økende smitte siden begynnelsen av oktober.

– Helt siden da har vi vært bekymret for at smitten før eller siden ville snike seg inn på sykehjemmene. Det vi har vært aller mest redd for har nå skjedd, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum.

Ansatte ved en rekke sykehjem og institusjoner jobber nå på spreng for å håndtere smittetilfeller eller smitteutbrudd.

Situasjonen er mest kritisk på Stabekk sykehjem hvor 14 beboere og én ansatt er bekreftet smittet.

– Det er en veldig alvorlig og bekymringsfull situasjon. Vi forventer at flere skal bli smittet i dagene som kommer, sier kommuneoverlegen.

Alle avdelinger

Totalt bor det 58 beboere på Stabekk sykehjem.

– Smitten oppstod i forbindelse med en person som ble innlagt på sykehjemmet den 13. november. Nå er alle avdelinger ved sykehjemmet berørt av smitte, sier Nilsen.

Sykehjemmet, i samarbeid med kommunen, tester alle beboere og ansatte hver tredje dag. Syke isoleres, mens nærkontakter settes i karantene. I tillegg holdes det daglige rådgivningsmøter om situasjonen.

– I Eidsvoll spredte smitten seg mellom sykehjem via ansatte. Hvordan jobber dere for å forhindre at noe lignende skjer?

– Vi har kommet med en veldig sterk anmodning om at man i denne situasjonen skal unngå å ha flere arbeidsforhold. Samtidig vet vi at det er veldig utbredt, sier kommuneoverlegen.

Kutter vikarbruk

Ifølge NRK strammes nå mulighetene for å jobbe ved flere sykehjem inn.

– Vi mener at ansatte som jobber flere steder er en del av problemet. Det er klart det er utfordrende hvis en hjelpepleier jobber 40 prosent et sted, 40 prosent et annet, og i tillegg til tar tilkallingsvakter, sier kommunaldirektør for velferd i Bærum, Kristin Nilsen, til NRK.

Blant annet ser kommunen på muligheten til å kompensere for inntektstap hvis helsearbeidere ikke tar tilkallingsvakter ved andre sykehjem. Kommunen vil også øke stillingsbrøkene ved sykehjemmene.

Ifølge kanalen ser Eidsvoll og Modum kommune på lignende løsninger.

Smitte ved hospice

Ved siden av Stabekk sykehjem ligger Stabekk hospice, som er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, i hovedsak kreftpasienter. Også her har én beboer blitt bekreftet smittet.

– Det er veldig alvorlig ettersom beboerne våre er svært syke og mange har kort tid igjen å leve, forteller Mai-Britt Hartvig Knudsen, som er tillitsvalgt for de ansatte ved hospicet.

Hun forteller at institusjonen er særlig utsatt ettersom de tar imot mange besøk av pårørende.

– Vi har veldig mange besøkende for å sikre at beboerne skal få en verdig avslutning og ikke dø alene. Sånn sett har vi kanskje vært heldige siden vi ikke har hatt smitte før nå, sier hun.

Hun forteller at alle andre beboere og ansatte foreløpig har testet negativ, men at alle vil testes igjen onsdag. Beboerne ligger isolert på egne rom.

Knudsen berømmer ledelsen for hvordan de har håndtert situasjonen.

– Det er alvorlig, men jeg tror vi har god kontroll. Samtidig kan man aldri vite hvordan det utvikler seg, sier hun.

14 ansatte er smittet

Også på Solvik sykehjem er syv beboere bekreftet smittet. I tillegg har 14 ansatte fått påvist covid-19.

De hardest rammede sykehjemmene har innført besøksforbud.

– Unntaket gjøres for beboere i siste livsfase. Der sørger vi for at pårørende får lov til å komme på besøk, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

På Gullhaug bo- og behandlingshjem har tre beboere blitt bekreftet smittet. To av dem døde med korona. I tillegg er åtte ansatte bekreftet smittet.

– Det er flere dager siden det ble oppdaget nye smittetilfeller på Gullhaug, så vi håper at dette smitteutbruddet er over, sier Nilsen.

I tillegg er én ansatt ved Lindelia og én ved Solbakken bekreftet smittet. På avdeling Toppen ved Dønski sykehjem er ni pasienter smittet.

Over 20 sykehjemsbeboere har dødd av korona i Norge så langt i november.

Relatert