– HEDLIG: Christoffer Carolin er blant dem som har vært permittert ved Narvikguten pub i Narvik, og jobber som dørvakt. I tillegg jobber han fulltid ved en elektronikkbutikk.
– HEDLIG: Christoffer Carolin er blant dem som har vært permittert ved Narvikguten pub i Narvik, og jobber som dørvakt. I tillegg jobber han fulltid ved en elektronikkbutikk. Foto: Nils Ragnar Jensen

Pub fikk 2500 kroner for å få tilbake permitterte – kostet mer å lage selve søknaden

Norske bedrifter har fått utdelt over 141 millioner for å få permitterte ansatte tilbake i jobb under koronakrisen. Men flere av dem er usikre på hvor mye det hjelper.

Samme måned som Norge stengte ned i mars, var over 257.00 nordmenn permittert, viser tall fra NAV.

Måneden etter toppet det seg med nær 273.000 permitterte, over 9,1 prosent av hele den norske arbeidsstyrken. For å hente permitterte tilbake i jobb har det vært mulig å søke og motta midler for dette. Dette er et av mange tiltak som er gjort gjennom koronakrisen.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover, uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H) da ordningen ble lansert.

Fikk 76 kroner

Slik får de støtte:

 • Omsetningsfallet til bedriften må være over ti prosent.
 • Beløpet avhenger av hvor mange av de permitterte som er kvalifiserer til støtte, og som bedriften velger å ta tilbake.
 • Støtten graderes etter omsetningssvikt i støttemåneden, målt i forhold til samme måned i fjor.
 • Summen blir også vurdert etter stillingsprosent, når en er permittert og omfanget av permittering.
 • Den ansatte må komme tilbake i minst samme stillingsprosent.

Kilde: Finansdepartementet.

Torsdag denne uken hadde nær 1600 bedrifter, lag og organisasjoner mottatt over 142 millioner kroner i støtte.

Noen har fått flere millioner, mens et selskap fikk 76 kroner inn på konto. Samtidig har de fleste av dem måtte opplyse om hvor hardt de var rammet i for eksempel august i år sammenlignet med året før.

For mange bedrifter i utelivsbransjen forsvant så mye som syv av ti kroner sammenlignet med juli og/eller august i 2019.

– Alt hjelper på et vis

Daglig leder ved Narvikguten pub i Nordland, Nils Ragnar Jensen, forteller til TV 2 at de 2500 kronene utestedet fikk utbetalt for juli for å hente tilbake permitterte trolig ikke har hatt så mye effekt for dem.

– Men alt hjelper på ett vis, sier han og ler.

Han anslår at bedriften har hatt 10-11 personer i permisjon. Til TV 2 opplyser Finansdepartementet at rundt 10.300 månedsverk tatt tilbake fra arbeid som følge av ordningen.

– Regnskapsfører tok nok mer enn 2500 kroner for arbeidet med å lage søknaden vår, fortsetter han.

I den andre søkerunden i august mottok utestedet 15.000 for å hente tilbake permitterte.

Summen bedrifter får avhenger blant annet av organisasjonsform, omsetningsfall og stillingsprosenten til den ansatte.

En av dem som ble permittert hos Narvikguten pub var Christoffer Carolin (24). Da TV 2 snakker med han, har han tatt lunsjpause fra Black Friday-arbeidet ved hans andre jobb, som er i en elektronikkbutikk.

– Selv om jeg ble permittert på lik linje med andre, har jeg heldigvis hatt mulighet til å jobbe hundre prosent utenom. Dørarbeidet er ekstra. Men som alle andre synes jeg det er trist med permitteringer, sier han.

– Utelivet virker å stå med den ene foten i grava, mens den andre vakler på et bananskall på kanten av klippen. Hele bransjen virker å være skadelidende, fortsetter han.

Over 280 bransjer

Søkerne strekker seg over 284 forskjellige næringer, der restaurant-, hotell- og drosjebransjen er hyppigst representert. Førstnevnte har fått utdelt over 16,9 millioner kroner utover 290 søknader. Tilsvarende tall for hotelldrift er 248 søknader og 25,2 millioner kroner, mens det 102 ganger er gitt lønnstilskudd til drosjeselskaper.

Også pub-drift og uteliv er godt representert blant mottakere. Omsetningsfallet hos norske puber som har fått støtte var sammenlagt på 30,2 millioner i søkemånedene, og hos en rekke av dem er nedgangen på over 70 prosent.

 • Beerenberg Services: 5250500 kr
 • NSE Industrier: 3135000 kr
 • STS Gruppen: 3078000 kr
 • Scandic Hotels: 2985704 kr
 • Fosdalen: 2820000 kr
 • Widerøe Ground Handling: 2267400 kr
 • Flytoget: 2232054 kr
 • Rail Gourmet Togservice Norge: 1805250 kr
 • Solidenergy: 1582500 kr
 • TS Group Operation: 1365000 kr
 • Nor Tekstil: 1263939 kr
 • Hotel Union Geiranger: 1225000 kr
 • Vinde Tilkomstteknikk: 1159670 kr
 • Brunvoll: 1121238 kr
 • 4Service Kantine: 1117105 kr
 • Innvik: 1070000 kr
 • Taxi 1: 1024500 kr
 • Radisson Hotels Norway as: 992400 kr
 • Old Irish Pub Norway: 990000 kr
 • Norsk Luthersk Misjonssamband: 989520 kr

De tre selskapene i utelivssegmentet som er aller hardest rammet, og har mottatt støtte, er alle drevet av Frederik Holger Mygind. Det er selskapene La Belle Drift, KJ10 Rekom og Heidi's Bier Bar Oslo.

Det første av dem driver Oslo-nattklubben NOX/Sollihagen. Augusttallene derfra viser at ni av ti kroner forsvunnet mot året før. I august 2019 omsatte de for 3,37 millioner, i år knappe 297.800 kroner.

– Blodbad

– Hva synes dere om lønnstøtteordningen for å få folk ut av permittering?

– Den er bedre enn ingenting, men på ingen måte god nok! Regnskapet går simpelthen ikke opp! sier Mygind til TV 2.

To av selskapene har mottatt 15.000 kroner for én måned, mens Heidi's Bier Bar har mottatt den summen to ganger.

– Hvordan er fremtidsutsiktene?

– Det blir hardt, og mange kommer å miste sine hjertebarn og jobb. For mange blir det et blodbad - først for de som driver stedene, og så for arbeidstakerne, spesielt de av dem som studerer.

– Kommer dere til å søke i de neste rundene?

– Vi vil søke så lenge det er en uoffisiell nedstengning, og vi føler at vi må, for å holde oss i liv, sier Mygind.

Tjente mer

Men flere puber, inkludert Narvikgutan pub i Nordland, har faktisk meldt om en økt omsetning deler av perioden. De tjente 31 prosent mer enn året før.

– I juli så vi en sterk økning i turismen i Nord-Norge, det oppsto nok i et lite vakuum etter at de lempet på reglene. I tillegg valgte mange lokale å være hjemme, det var ikke så mange andre steder å dra på ferie, sier pubeier Jensen til TV 2.

Vil gjøre den bredere

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier til TV 2 at de setter pris på ordningen, men at de har bedt Stortinget om å gjøre den bredere:

– LO foreslo og tok initiativ til en lønnsstøtteordning, men ønsket en langt bredere og lettere tilgjengelig ordning, sier han, og opplyser om at de nå har bedt Stortinget om å gjøre ordningen bredere, slik at flere kan søke på den.

– Det er en del bedrifter som har opplevd stort omsetningsfall, men som på grunn av måten ordningen er utformet på, ikke har kunnet søke. Det har vi tatt til orde for å endre på, fortsetter han.

Gabrielsen legger til at ordningen heller ikke virker å være godt nok kjent blant bedriftene.

– Drevet på marg og bein

Zinatra AS, som driver tre utseteder i Kristiansund, fikk utbetalt 70.500 kroner i juli og 23.307 kroner i august.

– Vi har absolutt fått brukt dem, vi er drevet på marg og bein nå, og det er så vidt levedyktig å holde åpent, spesielt etter at stengning klokken 00 og innslippnekt klokken 22.00 ble innført. Så at en kan søke på slike midler er en trygghet. Det er ikke snakk om svimlende summer, men alt drar i disse tider. Men det blir ikke gull og grønne skoger av å få utbetalt 23.000 kroner, sier daglig leder Thomas Hoem til TV 2.

Finansdepartementet opplyser til TV 2 at det er for tidlig å si hvem som kommer til å benytte seg av ordningen de neste månedene, ettersom søknadsmuligheten først starter i februar neste år.

– Treffer ordningen slik den skal?

– Ja, ordningen treffer de som tar tilbake mange permitterte i egen bedrift, som er hensikten. Støttebeløpet er det samme per permittert, uavhengig av bedriftens størrelse. Store bedrifter, som tar tilbake mange permitterte, vil derfor få utbetalt mer støtte enn små bedrifter som ikke har permittert så mange, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til TV 2.

Relatert