MÅ SVARE: Ola Borten Moe (Sp)
MÅ SVARE: Ola Borten Moe (Sp) Foto: Terje Pedersen

Stortinget vil granske Borten Moe

Omstridt notat om oljeinntekter i Barentshavet ble aldri presentert for Stortinget

Kontrollkomiteen på Stortinget vil etter alt å dømme åpne gransking mot tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og departementets håndtering i forkant av planene for oljevirksomhet i Barentshavet sør-øst.

Bakgrunnen er at det i ettertid har dukket opp et notat med betydelig lavere inntektsanslag for oljevirksomheten i Barentshavet enn de som var kjent for Stortinget da planene ble presentert og vedtatt.

Borten Moe var statsråd i den rød-grønne regjeringen da Stortinget i 2013 vedtok å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Notatet fra oljedirektoratet ble offentlig kjent i forbindelse med det såkalte klimasøksmålet Greenpeace og Natur og ungdom har anlagt mot staten.

Nekter kjennskap

I ettertid har Borten Moe benektet kjennskap til notatet, men han mener det uansett ikke var særlig relevant for utfallet av saken. Han viser til at det var stor usikkerhet omkring lønnsomheten av en utbygging i Barentshavet sør-øst, avhengig av oljeprisutvikling og kostnadene ved utbyggingen.

Det er først og fremst SV og Venstre som har vært mest kritiske til at notatet aldri ble lagt frem for Stortinget. Men etter det TV 2 forstår mener også andre partier at det kan være på sin plass med en gransking av omstendighetene rundt notatet. Og Kontrollkomiteens eneste måte å få Borten Moes forklaring er å innkalle den tidligere statsråden i en høring.

Fra pluss til minus

I de offisielle dokumentene om lå til grunn for utbyggingen i Barentshavet varierte anslagene for lønnsomheten fra 50 til 280 milliarder kroner. Men notatet fra Oljedirektoratet, som altså har vært ukjent helt frem til nå, hadde langt flere mulige utfall. Notatet fastslo at det var en fare for at en utbygging også kunne gå i minus, dersom oljeprisen falt betydelig.

Og det var akkurat dette som skjedde. Da utbyggingen ble vedtatt lå oljeprisen rundt 120 dollar per fat. Nå er den nede på 40-tallet.

Relatert