NYTT: Stine visste ikke at noen i barnevernet ville ha henne ut av hjemmet og skrev søknad om fosterhjemsplass.
NYTT: Stine visste ikke at noen i barnevernet ville ha henne ut av hjemmet og skrev søknad om fosterhjemsplass. Foto: Olav Wold

– Fikk dokument som avslører at søknad fra barnevernet aldri ble sendt

Barnevernet i Ringsaker ville gripe inn og skrev søknad om fosterhjemsplass til Stine Backe Knutsen (36) da hun var ti år gammel. Men søknaden ble aldri sendt.

Begunnelsen for at de ville ha henne bort fra hjemmet var morens store rusproblemer og at jenta ble utsatt for omsorgssvikt.

Stine fikk først nylig innsyn i søknaden, noe som skjedde etter at hun hadde klaget til barnevernet.

Hun nektes fortsatt fullt innsyn i saken og har klaget videre til fylkesmannen.

Barnevernet bekrefter i et brev at fosterhjemssøknaden ser uferdig ut og at den ikke er registrert sendt.

– Noen ville hjelpe meg

Stine er sjokkert fordi søknaden viser at noen i barnevernet ville hjelpe henne bort fra moren, i periodene faren var på sjøen, uten at det skjedde.

– Jeg forstår ikke hvorfor. Endelig var det faktisk noen som prøvde å gjøre noe. Hadde de grepet inn og sendt søknaden om fosterhjem kunne det forhindret at jeg har måtte leve med traumer og smerter i årevis på grunn av barndommen min.

VANSKELIG: Stine hadde en svært vanskelig oppvekst på grunn av morens rusproblemer.
VANSKELIG: Stine hadde en svært vanskelig oppvekst på grunn av morens rusproblemer. Foto: Privat

Stine fortalte historien sin på TV 2 Nyhetene, søndag kveld. Om at barnevernet fikk bekymringsmeldinger om henne fra hun var fire år gammel. Naboer, politiet og barnehagen varslet om fyll i hjemmet til moren og at barnet ble forlatt alene. Men hun ble aldri tatt permanent bort fra moren.

Foreldrene var skilt og hun bodde hos faren da han ikke var i nordsjøen, der han jobbet. Ellers vokste hun opp hos moren i Brumunddal.

Advokat reagerer

Det er på det rene at en saksbehandler skrev søknaden dagen etter at barnevernet hadde samtaler med Stine, da hun var ti år gammel. Jenta fortalte en vond historie. Om at moren sa hun skulle fylle badekaret med vann å drukne seg. Og at hun måtte passe på at hun ikke drakk.

Samtalen skjedde etter at barnevernet hadde motttatt nye bekymringsmeldinger. Om omsorgssvikt og drikking hos moren.

– Mor har perioder hvor hun har så store rusproblemer at hun ikke klarer å ta vare på barnet sitt. Det er snarere slik at det er barnet som tar vare på mor, skriver barnevernet i søknaden om plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon.

SVIKT: Advokat Rikke Arnesen kritiserer barnevernets arbeid med saken.
SVIKT: Advokat Rikke Arnesen kritiserer barnevernets arbeid med saken. Foto: Asbjørn Øyhovden

– Barnet forteller om en svært vanskelig livssituasjon. Så framstår det som de agerer delvis. Jeg vet ikke hva som har stoppet den videre prosessen. Men her har barnevernet sviktet. Det er det liten tvil om, sier barnevernadvokat Rikke Arnesen.

Ikke registrert sendt

Dokumentet med søknaden har barnevernet sendt til Stine etter at hun klaget på vedtaket om at hun ikke fikk fullt innsyn i mappen sin.

– Det avslører jo at noen ville gripe inn. Og at det ikke har skjedd. Jeg blir rett og slett sint, sier Stine.

– Siden dokumentet er ført opp i dokumentlisten vurderer vi nå at det burde vært framlagt, skriver Libet Gjønnes som er barnevernsjef.

Hun bekrefter også, i brevet til Stine, at søknaden ikke er registrert sendt.

– Brevet ser uferdig ut. Og vi kan heller ikke finne noen dokumentasjon i journalnotater eller annen info om at brevet er sendt til Hedmark fylkeskommune.

Barnevernsjefen holder fast på barnevernets vedtak om at det kun gis delvis innsyn i barnevernsmappen til 36 åringen. Men har i brevet til Stine også vedlagt en arkivoversikt.

Hvorfor søknaden om fosterhjem ikke ble sendt er nå blitt et av flere spørsmål om barndommen, Stine ønsker å finne svar på.

Historien endte med at hun, som tiåring, fikk fortsette å bo hos moren.

Da hun var 17 år gammel ringte hun selv barnevernet og sa hun ikke orket å bo hos henne lenger på grunn av rusmisbruket. Og flyttet hjemmefra.

Barnevernet har gitt beskjed om at de ikke kan kommentere opplysninger i saken på grunn av taushetsplikten. I en mail til TV 2 skriver barnevernsjef Lisbet Gjønnes:

– På generelt grunnlag kan vi si at barnevern handler om å avveie forskjellige hensyn. Samarbeid med foreldre og å fosøke å skape endring i barns hjemmeforhold er en viktig del av barnevernets arbeid.

Relatert