Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd (54) har fått dødsstraff i Somaliland.
Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd (54) har fått dødsstraff i Somaliland. Foto: Privat

Dødsdom om 55-åring: Tok bevisst livet av avdøde ved å sprøyte gift

Ifølge dommen er den norske statsborgeren dømt «til henrettelse ved skyting som hevnstraff, jamfør islamsk lovgivning».

Den norske statsborgeren Saad Jidre Hayd (55) skulle bli henrettet lørdag, men nå har han fått beskjed om at henrettelsesdatoen er utsatt.

55-åringen har bodd i Norge de siste 25 årene.

– UD har jobbet konsulært med denne saken siden nordmannen ble arrestert i april, og vi har intensivert arbeidet vårt etter at dommen falt på onsdag. Vi jobber gjennom alle relevante diplomatiske kanaler, både her i Oslo og ved ambassaden vår i Nairobi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide søndag.

– Dommen ikke akseptabel

Hun har vært i direkte kontakt med president Muse Bihi Abdi i Somaliland.

– Det hun fikk bekreftelse fra Somalilands president, var at dommen ikke vil bli fullbyrdet nå, og at han ville få anledning til å anke. Som vi har vært veldig tydelige på, så mener vi at den norske statsborgeren må få adgang til ordinære rettsprosesser, og at denne dommen ikke på noen måte er akseptabel og ikke må fullbyrdes, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD til TV 2.

Ifølge advokat John Christian Elden drøfter ikke dødsdommen bevisene, men viser til to vers i koranen som grunnlag for dødsdommen fra shariadomstolen.

– Han fikk dødsdommen overlevert seg uten advokat til stede, sier Elden.

– Vi har vært i kontakt med myndighetene i Somaliland. Vi hadde en samtale med utenriksministeren i Somaliland i går, hvor det ble bekreftet at de utsatte henrettelsen, sier Elden.

Dømt etter islamsk lov

54-åringen hevder selv han at han forsvarte seg med en selvforsvarsspray da han uten forvarsel ble angrepet på gaten.

TV 2 har fått tilgang til domskjennelsen som er datert 18. november:

Ifølge kjennelsen har shariadomstolen dømt Saad Jider Hayd (54) «til henrettelse ved skyting som hevnstraff, jamfør islamsk lovgivning», «etter at han bevisst tok livet av avdøde (...), ved å sprøyte gift på avdøde.»

Ifølge advokat Jon Christian Elden er selvforsvarssprayen svenskprodusert, og kjøpt i Norge. Produsenten av sprayen, Paragon Nordic AB skriver i en erklæring, som TV 2 har sett, at:

«Produktet er ikke klassifisert som helsefarlig. Ingen av råmaterialene brukt i produktet er klassifisert som "Produkter som kan være helseskadelig" eller "Produkter som kan være giftige eller forårsake alvorlige eller langvarige helsemessige konsekvenser for helsen".»

I kjennelsen heter det videre at domfelte «har tilstått gjerningen som han er domfelt på», og at Sentralsykehuset i Hargeysa har utstedt en erklæring i sakens anledning.

Relatert