ANNERLEDES: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier vi må forberede oss på en annerledes jul.
ANNERLEDES: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier vi må forberede oss på en annerledes jul. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nakstad med oppløftende juleferiebeskjed

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier folk må forberede seg på en annerledes jul. Men kommer samtidig med en oppløftende beskjed.

Desember nærmer seg med stormskritt, og mange av oss har derfor naturlig nok begynt å tenke på årets juleferie.

Flere norske byer lever imidlertid med svært strenge tiltak, og nasjonale anbefalinger tilsier også at dette nok blir en ganske annerledes jul enn vi er vant til.

Det er også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad klar på.

– Jeg tror vi må forberede oss på en jul hvor vi ikke kan være supersosiale og reiser rundt til venner og familie hver dag, sier han til TV 2.

Hjelp fra juleferien

Nakstad sier at mange av de tiltakene vi lever med i dag, også vil være med oss inn i jula. Men han kommer samtidig med en oppløftende beskjed.

– Det kan være at julen vil hjelpe oss også. Vi er ikke på jobb og det er lite mobilitet i samfunnet. Så kanskje vil en lang juleferie bidra til å få smitten ned, sier han.

Flere byer har innført egne lokale tiltak. Men disse tiltakene gjelder for hele landet:

Sosial kontakt:

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser:

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Skoler og utdanning:

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

Uteliv:

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Karantene og reiser:

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Kilde: Regjeringen

Det innebærer imidlertid at folk er flink til å huske på én viktig ting.

– Man må passe på å være frisk hvis man besøker andre, sier Nakstad.

Håper på endring

Det er hovedstaden Oslo som opplever det største smittetrykket i landet akkurat nå. Det siste døgnet ble det registrert 241 nye smittetilfeller, noe som er ny rekord så langt i pandemien.

– Det har vært iverksatt tiltak lenge i Oslo. De første ble iverksatt rundt høstferien, og de har hatt den effekten ved at man ikke har sett den samme kraftige økningen man har sett i andre europeiske storbyer, sier han.

Men nå håper Nakstad at man vil se en endring i Oslo snart.

– Det er to uker siden man innførte en kraftig innskjerping. Disse tiltakene samlet vil gi god effekt, men det tar ofte et par uker fra de iverksettes til de virker. Vi håper at smitten vil gå ned ut i neste uke, sier han.

Relatert