Regjeringen innfører tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko

Norge slutter opp om EU-landenes tiltak og innfører tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og 14 andre personer.

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling. Maktovergrepene vi er vitne til er helt uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Saken ble behandlet i statsråd fredag.