NYE REGLER: I norske fengsler skal ikke lenger innsatte kroppsvisiteres, men ved Ila fengsel har ikke fått opp de nye skannerne som skal overta jobben.
NYE REGLER: I norske fengsler skal ikke lenger innsatte kroppsvisiteres, men ved Ila fengsel har ikke fått opp de nye skannerne som skal overta jobben. Foto: Illustrasjon: Gorm Kallestad

norges farligeste innsatte:

Ila fengsel får ikke gjort sikkerhetssjekk fordi bygget er verneverdig

Norges farligste innsatte holdes på Ila fengsel, men nå får ikke de ansatte gjennomført nødvendige sikkerhetstiltak. Årsaken er at selve bygget er vernet.

Fengselet som ligger i Bærum er forvaringsanstalt. Hit kommer de i landet som har fått de aller strengeste dommene.

Dette gir Ila fengsel en utfordring knyttet til sikkerhet som knapt kan sammenlignes med noen annen arbeidsplass i Norge.

Likevel står de nå i en situasjon der de ikke kan forsikre seg om at de innsatte ikke smugler med seg våpen eller narkotika. Årsaken er nesten ikke til å tro: bygget fengselet ligger i er vernet.

– Situasjonen nå er uforsvarlig, sier Ragne Cecilie Opsahl. Hun er tillitsvalgt i fagforbundet for fengselsbetjentene på Ila, og nå roper hun varsko.

Kan ikke lenger visitere

Bakgrunnen for saken ligger i en dom som falt i Gulating lagmannsrett i juli i år. Dommen slår fast at rutinemessig kroppsvisitering er nedverdigende og et brudd på menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) sendte kort tid etterpå ut et skriv med nye retningslinjer, der de påla alle norske fengsler å slutte med rutinemessig kroppsvisitering.

Nå må man ha en begrunnet og etterprøvbar mistanke om det skal være tillatt å kroppsvisitere innsatte.

Som en erstatning skal fengslene gå over til å bruke kroppsskannere, lik de man ser på flyplasser. Kun 10 av 58 fengsler har fått skannere installert. Ila er prioritert, og har fått tildelt en skanner. Problemet er at den ikke er i bruk.

– Vi har fått en skanner, men den står godt pakket bort på et lager, sier Opsahl til TV 2.

Byggene Ila fengsel og forvaringsanstalt ligger i er fredet av Riksantikvaren. De er dermed verneverdige, og for å installere skanneren er fengselet nødt til å slå ned en vegg. Det krever en lang søknadsprosess.

Søknaden ligger nå hos Viken fylkeskommune. Riksantikvaren skriver til TV 2 at selve fredningen er gjort på bakgrunn av arbeidet med landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk. Det er sektoren selv, justissektoren, som har valgt ut aktuelle objekter for fredning. Det er klar forutsetning at fredning ikke skal gå på bekostning av sikkerhet og helse.

I mellomtiden er de ansatte i fengselet utrygge på at deres sikkerhet blir ivaretatt. Nå må de benytte alternative metoder for å forsøke å stoppe innsatte fra å smugle inn rus eller andre ting bak murene.

– Verken innsatte eller ansatte er komfortable med dette. Det har skapt stor usikkerhet. De som sitter i fengsel har ofte begått mye kriminalitet i beruset tilstand. Nå er det lettere å få med rus inn til soning, sier Opsahl.

Nå kan fengselsbetjentene klappe på klærne, be de innsatte tømme lommene selv, og be dem gå igjennom en metalldetektor.

Opsahl beskriver situasjonen nærmest som å åpne slusene. Hun tegner nå flere svært lettvinte metoder for hvordan man lett kan få med seg rus eller våpen inn i fengsel, uten å bli oppdaget. Hun ønsker ikke at TV 2 skal trykke eksemplene, av frykt for å gi innsatte ideer.

Innsatte presses

Opsahl forteller at det ikke bare er de ansatte som synes den nye sikkerhetssituasjonen er ubehagelig.

Blant de innsatte som soner er det flere som er vant med å ruse seg på utsiden. Det er vanlig at det oppstår situasjoner når en innsatt skal ut i permisjon hvor andre presser vedkommende til å forsøke å ta med rusmidler tilbake.

Før kunne man bruke den rutinemessige visitasjonen som en unnskyldning. Nå er den muligheten forduftet.

– De er redd for sin egen sikkerhet. Vi har mange som soner på samme avdeling. Det er ikke alle som er bestevenner, de bor jo oppå hverandre 24 timer i døgnet. Dessuten kan det ha kjempekonsekvenser for den innsatte som blir presset til å gjøre det. Om det blir avdekket risikerer du ytterligere straff, sier Opsahl.

Én skanner uansett ikke nok

Videre sier den tillitsvalgte at selv om de skulle fått på plass, er ikke én skanner nok på Ila.

Det er et stort fengsel med mange bygg, og mange forskjellige avdelinger. Totalt behøver fengselet fem skannere.

Det kan ta tid før dette er på plass. Som tidligere nevnt er kun ti fengsler utstyrt med skanner per nå. I en e-post skriver KDI til TV 2 at de er avhengige av ytterligere midler fra statsbudsjettet om de skal kjøpe flere.

Hver skanner koster cirka 1,7 millioner kroner.

– Vår ledelse er bare blitt pålagt dette av KDI. Alle skjønner dommen som ligger til grunn, og vi forstår at vi må respektere menneskerettighetskonvensjonen, og jeg tror alle parter ønsker å finne en bedre løsning enn nakenvisitering. Men frem til det finnes en bedre løsning, er dette uforsvarlig, sier Opsahl.

TV 2 har vært i kontakt med fengselsleder på Ila Gøran Nilsson. Han ønsket først ikke å kommentere saken, men etter publisering tok han kontakt for å understreke at det fremdeles blir foretatt visitasjoner i fengselet.

– Vi kroppsvisiterer når vi mener det er nødvendig, og vi mener at sikkerheten på Ila ikke er truet, sier Nilsson.

Relatert