Bystyrepolitiker i Oslo dømt til ni måneders fengsel for grov Nav-svindel

En representant i Oslo bystyre er dømt til ni måneders fengsel for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner. Mannen tilsto bedrageriet i retten.

Mannen som nå er dømt, er 59 år gamle Danny Chaudhry, som sitter som uavhengig representant i Oslo bystyre.

I alt mottok Chaudhry 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han jobbet som kjørelærer på sin egen trafikkskole.

– Bedrageriet ble utført med forsett og uberettiget vinnings hensikt av tiltalte. Han visste at han ikke hadde krav på disse trygdeytelsene, og at han mottok disse ytelsene fordi han ikke oppfylte sin opplysningsplikt, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

I retten ga Danny Chaudhry en uforbeholden tilståelse.

Han var også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i forbindelse med rapporteringene til Nav, men Chaudhry ble frifunnet på dette punktet.

Chaudhry har lang fartstid i politikken i Oslo, og han er i dag uavhengig representant i Oslo bystyre. Han ble valgt inn for Folkeaksjonen nei til mer bompenger under kommunevalget i fjor, men meldte seg ut av partiet kort tid etterpå. Han har tidligere vært politiker for Venstre, Frp og Sp.

Bedrageriet for mellom april 2014 og desember 2016. I denne perioden satt ikke den tiltalte mannen i bystyret.

Relatert