Nakstad avslører planer om massetesting

FHI tror fortsatt det er store mørketall om hvor mange som er smittet i Norge. Espen Nakstad understreker viktigheten av å vite hvor mye smitte det faktisk er i samfunnet.

Smittetallene fortsetter å øke i Norge. Det siste døgnet er det registrert 662 nye smittetilfeller, som er 68 flere enn meldt på onsdag og 40 flere enn på torsdag for en uke siden.

Samtidig som vi ser rekordhøye smittetall, frykter Folkehelseinstituttet (FHI) at det i tillegg er store mørketall i befolkningen.

– I vår oppdaget vi rundt ti prosent av de som var smittet. Nå er tallet gått opp, slik at vi tror vi oppdager mellom 40 og 50 prosent av de som er smittet. Det betyr at vi ikke oppdager de fleste som er smittet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2.

– Skulle gjerne visst mer om denne gruppen

Vold sier det kan være flere årsaker til at nordmenn med koronasmitte ikke oppdages. Noen kan for eksempel gå gjennom sykdommen helt uten symptomer.

– Det kan også hende man har helt lette symptomer, og ikke tenker på at det er en indikasjon på at man bør teste seg. Det er også mulig at noen har barrierer som gjør at testing ikke er så lett tilgjengelig der de er, sier Vold.

FHI ønsker mer kunnskap om smittede som ikke fanges opp.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.
Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det at vi fortsatt har såpass høye mørketall betyr at vi har en god del mennesker som går rundt og er smitteførende uten at vi vet det. Vi skulle gjerne visst mer om denne gruppen, medgir Vold.

– Tydelig utflating

I Oslo har antallet nye smittede gått noe ned det siste døgnet, med 189 registrerte smittede. Det er 34 færre enn dagen før, og to færre enn gjennomsnittet daglig den siste uka i Oslo.

Samme dag forrige uke ble det registrert 172 smittetilfeller.

– Det er ganske tydelig at det har skjedd en utflating i smittetallene i hele Norge den siste uken. Det er færre kommuner som har en stigende smittetrend nå enn det var for en uke siden, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Han peker samtidig på at utflatingen har tatt tid, både i Oslo og i bynære kommuner som Asker og Lillestrøm.

– Vi ser også i Bergen at det har tatt tid å få den utflatingen. Det er positivt at det flater ut, men det er ikke en nedgang. Vi er nok avhengig av vente litt lenger for å se effekten av de seneste tiltakene, særlig i aldersgruppen 13-19 år, hvor det er iverksatt ekstra tiltak i Oslo, sier Nakstad.

– Lagt konkrete planer

Ettersom FHI fortsatt mistenker store mørketall, har det blitt diskutert om man skal ta i bruk massetesting i store byer som Oslo og Bergen og andre steder med mye smitte. Nakstad sier slik massetesting er tiltak som nå vurderes.

– Vi har gitt et oppdrag til FHI for å se på hvordan det kan gjennomføres. Vi har også lagt konkrete planer for å muligens ta slike stikkprøver med testing etter de nye hurtigtestene er ferdig utprøvet om et par ukers tid, sier Nakstad.

Han understreker at det er viktig å danne seg et bilde av hvor mye smitte det faktisk er i samfunnet.

– I mars måned, hvor man antar at kanskje bare ti prosent av de smittede ble fanget opp gjennom testing, var det altså 4800 personer som testet positivt. Det betyr at det kanskje var 48.000 som reelt sett var syke, men som vi ikke klarte å fange opp, sier Nakstad.

Han tror smittetallene i realiteten er mye høyere enn det som registreres, og peker på at terskelen for å teste seg kan være høy dersom man for eksempel er ung og har lite symptomer.

– Ressurskrevende

Nakstad sier eventuell massetesting vil bli testet ut for å kartlegge forekomsten av smitte i deler av en by eller en kommune hvor man mistenker mye smitte.

– Problemet er at dette er veldig ressurskrevende, for disse testene skal utføres av noen. Dette kan ikke gå på bekostning av vanlig smitteutbruddsoppklaring og vanlig testing av folk med symptomer som melder seg, sier Nakstad.

Han forteller at det nå pågår et arbeid med hvordan massetesting skal bli mulig å gjennomføre.

– Videre i pandemien er vi veldig avhengig av å være enda mer målrettet med smittetiltakene, slik at vi ikke rammer arbeidsplasser, skoleungdom, treningssentre og så videre, sier Nakstad.

Håper på positiv spiral

Den assisterende helsedirektøren understreker at helsemyndighetene ikke har noe ønske om at steder må holdes stengt over lang tid.

– Dette er midlertidige tiltak i noen kommuner for å få ned smitten. Så fort vi får ned smitten, er vi avhengig av å bedre treffe de miljøene hvor smitten er og fokusere tiltakene på dem.

På spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å innføre enda strengere tiltak, svarer Nakstad at vi først må vurdere effekten av de nåværende tiltakene.

– Folk er flinkere til å bruke munnbind på offentlig sted innendørs og på kollektivreiser. Folk er flinkere til å holde avstand og være hjemme når de er syke. Dette er kjempeviktig for at vi nå skal få smittetrenden til å gå nedover, sier Nakstad.

Og når smitten først begynner å minke, kan vi ifølge Nakstad komme inn i en positiv spiral.

– Hvis smitten først begynner å gå nedover, vil det bli lettere å drive smittesporing i kommunene. Da vil man fange opp enda flere smittede. Dette blir en selvforsterkende effekt som bidrar til ytterligere fall i smittetrenden.

Relatert