INNFØRT: Det er bestemt at norske kvinner skal få tidlig ultralyd og NIPT-test, men tilbudet lar vente på seg. Nå raser Frp.
INNFØRT: Det er bestemt at norske kvinner skal få tidlig ultralyd og NIPT-test, men tilbudet lar vente på seg. Nå raser Frp. Foto: Lise Åserud

Nytt tilbud til gravide ikke klart før om ett år: – Skandale

Helseminister Bent Høie varsler at det vil ta tid før tidlig ultralyd og blodprøven NIPT vil være et tilbud til alle gravide. – Helseministeren må begynne å sette norske kvinners rettigheter foran sitt eget ønske om å blidgjøre Kristelig Folkeparti, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

I slutten av mai fikk Frp, AP og SV flertall i Stortinget for å innføre tidlig ultralyd for alle gravide.

I tillegg skal det også innføres tilbud om blodprøven NIPT for alle gravide. Den kan avsløre kromosomfeil hos fosteret, som for eksempel trisomi 21 (Downs). Prøven er allerede tilgjengelig i de fleste land i Europa. Helsedirektoratet har utredet hvordan dette tilbudet skal innføres og onsdag kom svaret:

– Utvidet bruk av NIPT og tidlig ultralyd er nye og store oppgaver for jordmødre og leger som vil kreve betydelige omprioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Vi må sikre at gravide blir godt ivaretatt av kompetente ansatte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Få ut fingeren, Høie

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan vedtakene kan gjennomføres. Det nye tilbudet blir innført mot regjeringens vilje.

– Det er egentlig en skandale at Bent Høie nekter norske gravide å ta i bruk trygg teknologi som er helt vanlig i andre land. Nå står de private aktørene rigget og klare for å tilby NIPT. Nå må Bent Høie få ut fingeren og følge opp Stortingets flertallsvedtak, sier Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet.

Hun er opprørt over hvor sent det går med å få innført det nye tilbudet.

– Helseministeren må begynne å sette norske kvinners rettigheter foran sitt eget ønske om å blidgjøre Kristelig Folkeparti, sier hun. Det har tatt helseministeren seks måneder å utrede at det vil ta tid før det vedtatte tilbudet kaninnføres.

Tilbud etter abortgrense

Gravide får i dag tilbud om ultralyd i ukene 17-19.

Dette er flere uker etter fristen for selvbestemt abort. Stortingsflertallet gikk inn for et offentlig tilbud om tidlig ultralyd i løpet av de tre første månedene av svangerskapet. I tillegg til NIPT-testen. Den gjennomføres som en blodprøve fra moren.

Flertallet vedtok at det nye tilbudet skulle være tillatt fra 1.juli 2020. Men Høie varsler at det vil ta tid før det offentlige kan tilby alle gravide dette.

– I mellomtiden er bekymrede norske kvinner tvunget til å velge mellom den risikofylte fostervannsprøven i Norge eller en reise til et land med høy koronasmitte for å ta den risikofrie NIPT-prøven. Det er en umulig situasjon for mange og helt unødvendig, sier Bruun-Gundersen.

Krever flere ansatte og mer utstyr

I en pressemelding skriver Helse- og omsorgsdepartementet at disse vedtakene innebærer store endringer i svangerskapsomsorgen. Rundt 55 000 gravide skal få et nytt tilbud om ultralyd.

Ifølge utredningen det kan ta minst ett år før tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester er tilgjengelig for alle gravide. Helsedirektoratet anbefaler en trinnvis utvidelse av tilbudet. Det vil kreve flere folk og mer utstyr i svangerskapsomsorgen.

Relatert