Politiet i Vesterålen advarer mot at rusmiljøet i området blir større
Politiet i Vesterålen advarer mot at rusmiljøet i området blir større Foto: Aleksander Nordahl

Mindreårige trekkes inn i rusmiljø - flere har blitt seksuelt misbrukt

Sortland kommune, politiet og barnevernet er bekymret for at rusmiljøet i Vesterålen ser ut til å vokse. Nå ber de om at foreldrene tar ansvar.

Politiet i Vesterålen sendte nylig ut en pressemelding hvor de forteller om et voksende rusmiljø hvor unge menn misbruker unge jenter seksuelt, ofte i bytte mot alkohol og rusmidler.

– Vi går ut med denne informasjonen nå fordi vi ser at alderen på dem som tiltrekkes dette miljøet blir stadig lavere, sier politiinspektør Per Erik Hagen til TV 2.

De yngste involverte skal være 14 år gamle.

I pressemeldingen skriver politiet at foreldre nå må ta ansvar for barna sine.

«Ha oversikt over barnas omgangskrets, vær delaktig i deres hverdag, og oppmuntre til sterke foreldrenettverk. Ikke tro at dette ikke gjelder ditt barn, for det kan det gjerne gjøre», står det i pressemeldingen.

Misbruk

Hagen sier at det ikke er noe spesielt samfunnslag som er involvert i rusmiljøet. Han forteller også at den uheldige utviklingen ser ut til å ha begynt mot slutten av fjoråret.

– Dette startet som enkelttilfeller. Selv om man snakker om det som i utgangspunktet er et lite miljø, så kan det fort få et preg av organisering da det dreier seg om kjøp og salg av narkotika, sier politiinspektøren.

I pressemeldingen skriver politiet at flere av de unge jentene i rusmiljøet har blitt seksuelt misbrukt.

– Det kan være at noen blir seksuelt misbrukt som følge av at man er påvirket og ikke i stand til å si nei. Og så kan det også være at misbruket skjer som form av betaling for rusmidlene, sier han.

Usikkert omfang

Hagen forteller at politiet ikke helt vet hvor mange som er involvert i rusmiljøet.

– Det er vanskelig å konkretisere hvor mange det dreier seg om. Dette handler mer om den utviklingen vi og barnevernet ser. Vi har fått flere henvendelser, tips og straffesaker som dreier seg om rusmiljøet.

I 2019 hadde politiet i kommunen 77 narkotikasaker. I 2020 har det imidlertid vært 139 narkotikasaker i kommunen, og dette før året er omme.

– Det er en trend som vi mener er bekymringsverdig, sier Hagen.

Kari Mortensen, leder for Vesterålen barnevern, melder også om en stor økning i antall bekymringsmeldinger i kommunen.

– Vi har hatt en tredobling av bekymringsmeldinger som omhandler barn og unges rusmisbruk, sammenlignet med samme tidspunkt i 2019. Vi ser delvis det samme bildet når det gjelder bekymringsmeldinger som omhandler foreldres rusmisbruk, hvor vi har hatt en dobling på to år, forteller Mortensen.

Ber foreldrene ta ansvar

Nå håper politiet, barnevernet i Vesterålen og Sortland kommune at foreldre i Vesterålen holder øynene åpne.

– Målet her er jo at foreldrene sørger for at barna trygt kan si ifra om slike ting. Vi andre vil være støttespillere, og skal selvfølgelig bidra med våre tiltak, men det er foreldrene som har kontroll på omgangskretsen til barna sine. Foreldrenes viktighet oppe i alt dette kan ikke overvurderes, sier Hagen.

Politiinspektøren forteller at politiet har omprioritert ressursene sine, og at de nå jobber aktivt med å nå rusmiljøet, med mål om å stoppe rekrutteringen og få virksomheten til å opphøre.

Tiltak

Kommunedirektør i Sortland, Randi Gregersen, har også styrket skolehelsetjenesten i kommunen med én person. Personen som trer inn i stillingen vil ha som oppgave å ivareta og følge opp elever med særlig behov for støtte og hjelp.

Kommunen jobber også med å etablere en tjeneste som skal følge opp ungdommene på fritiden.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) vil foreslå at det bevilges midler til disse tjenestene i kommunebudsjettet for 2021.

Han sier til TV 2 at han håper foreldrene tar ansvar, før han forteller videre at de er i ferd med å gjøre nettopp det.

– Foreldrene i Sortland har tatt initiativ til å bygge et nettverk hvor de vil ta i bruk faglige ressurser som skal holde foredrag for foreldrene, med påfølgende temakvelder.

– De er proaktive, og det er veldig positivt, sier ordføreren.

– De fleste ungdommene holder seg unna

Selv om kommunen og politiet trer til verks for å motvirke den uheldige trenden, understreker Hagen at de fleste unge vesterålingene holder seg unna rusmiljøet.

– Det er mange ungdommer i Vesterålen, og de fleste har vett til å si nei. Når man går ut med en sånn melding som vi gjorde, så er det lett at det skapes en generalisering hvor hele ungdomsmiljøet blir skjært over én kam. Den største majoriteten av ungdommen er imidlertid sunne og friske.

Han sier videre at politiets mål i denne saken ikke er å straffeforfølge, men å hindre at ungdom faller utenfor.

– Vi frykter at unge mennesker kan bli utnyttet. Narkotika og alkohol er blitt mer tilgjengelig, og det sosiale presset mot de unge har økt betraktelig. Det er viktig at samfunnet nå leter fram alle gode krefter for å snu denne utviklingen, sier politiinspektøren.

Relaterte