SMITTEVERN: Et arrangement ved Den islamske foreningen Al-Ghadir ved Skjeberg ble anmeldt for brudd på smittevernreglene. Foto: Terje Pedersen / NTB
SMITTEVERN: Et arrangement ved Den islamske foreningen Al-Ghadir ved Skjeberg ble anmeldt for brudd på smittevernreglene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Straffesaken mot Al-Ghadir Islamsk senter i Østfold er henlagt

Politiet henlegger straffesaken mot Al-Ghadir Islamsk senter i Østfold.

Sarpsborg kommune anmeldte senteret for mulige brudd på smittevernlovgivningen 8. september. Bakgrunnen var et smittebrudd i Sarpsborg og Fredrikstad i etterkant av en feiring i foreningen. Samtlige smittetilfeller kunne spores tilbake til arrangementet.

– Jeg kan ikke utelukke at kommunen vil anmelde forholdet. Vi må gjøre en vurdering om arrangøren av dette arrangementet har opptrådt klanderverdig. Blir det påvist brudd på smittevernloven, må vi vurdere en anmeldelse, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til TV 2.

Øst politidistrikt har etterforsket saken og konkluderer med at Al-Ghadirs arrangement ikke innebar en overtredelse av smittevernlovgivningen slik den var på tidspunktet for feiringen.

Avstand kunne overholdes

Etterforskningen viste at det deltok rundt 140 personer på feiringen på det meste. Disse var fordelt på en slik måte at avstandskravet på en meter kunne overholdes. I tillegg hadde foreningen sendt ut informasjon i forkant om smitteverntiltak, hengt opp informasjonsplakater i lokalene og satt ut håndsprit flere steder, opplyser politiadvokat Anders Svarholt i en pressemelding.

På tidspunktet for arrangementet var det tillatt med samlinger med opptil 200 personer, under forutsetning av at avstandskravet på en meter kunne overholdes, og at det var mulig å ivareta god hygiene.

– Ikke overtredelse

Politiets konklusjon er at Al-Ghadirs arrangement ikke innebar en overtredelse av smittevernlovgivningen slik den var på tidspunktet for feiringen.

Saken er derfor besluttet henlagt som intet straffbart forhold bevist. Politiet gjør imidlertid oppmerksom på at et tilsvarende arrangement i dag ville, slik forskriften nå lyder, vært forbudt.

Relaterte