VAKSINE: En ekspertgruppe på medisinsk etikk har nå levert sin vaksinerapport til Folkehelsinstituttet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
VAKSINE: En ekspertgruppe på medisinsk etikk har nå levert sin vaksinerapport til Folkehelsinstituttet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Cornelius Poppe

Hvor du bor kan avgjøre når du får vaksine

En ekspertgruppe anbefaler at geografisk prioritering vurderes dersom smittepresset viser store forskjeller i Norge når vaksinen blir tilgjengelig.

– Hvis det blir kritisk og knapphet på ressurser vurderer vi det slik at nytten av vaksinen er høyest der det er flest smittede, sier Ole Frithjof Norheim ved UiB.

Det betyr at byer eller samfunn med mange smittede kan gå foran steder med få tilfeller av koronasyke.

– Det aller viktigste må være å redusere risiko for alvorlig sykdom og død, sier Norheim.

Mange må vente

Han er professor i medisinsk etikk og medlem av ekspertgruppen i etikk, som på oppdrag for Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en rapport om hvordan vaksinering i Norge bør foregå. Det vil si å prioritere hvem som skal få vaksine først, og hvem som må vente.

I rapporten står det at man forventer at etterspørselen etter vaksine i starten vil overstige antall vaksiner.

Ole Frithjof Norheim er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen.
Ole Frithjof Norheim er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Når vaksinering kan starte vil vi på grunn av produksjonskapasitet ha knapphet på vaksiner. og da er det viktigst å beskytte de som har risiko for alvorlig sykdom og død. Det betyr at andre grupper må vente, sier Norheim.

Slik er rangeringen:

Gruppen har definert av prioriteringene bør bygge på likeverd, velferd, likhet, tillit og legitimitet. Den har laget fem mål, i rangert rekkefølge:

1. Redusere risiko for død

2. Redusere risiko for alvorlig sykdom

3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

4. Beskytte sysselsettingen og økonomien

5. Gjenåpne samfunnet

For å nå målene har gruppen i sitt forslag til prioritering laget tre kategorier:

  1. Risikofaktorer for alvorlig sykdom og død.
    «Etikk-rådgivningsgruppen anbefaler derfor at medisinske risikofaktorer og alder anses som høyrisikofaktor og legges til grunn som en prioriteringskategori».
  2. Geografisk variasjon av smitten.
    «Etikk-rådgivningsgruppen anbefaler følgelig at geografisk prioritering vurderes dersom smittepresset viser store forskjeller mellom ulike geografiske områder i Norge når vaksinen først blir tilgjengelig».
  3. Yrkesgrupper
    «Etikk-rådgivningsgruppen anbefaler foreløpig at helsepersonell og personer i kritiske samfunnsfunksjoner prioriteres, i forbindelse med en vurdering av smittepresset».

Prioritering endres i krisesituasjon

I rapporten står det også at risikogrupper og helsepersonell bør prioriteres først så lenge pandemien er under delvis kontroll, mens ved utbredt smitte så bør også personer i kritiske samfunnsfunksjoner inkluderes.

– Vi foreslår et dynamisk system der prioriteringen kan endres. Om pandemien kommer ut av kontroll vil helsepersonell komme først, deretter høyrisikogruppene og personer med kritiske samfunnsfunksjoner, sier Norheim.

Det er heller ikke slik at alle de eldste er garantert vaksine.

– Det er et usikkerhetsmoment hvor godt vaksinen vil fungere i høy alder. Hvis det viser seg at den har liten effekt i de høyeste aldersgruppene vil anbefalingene endre seg, sier Ole Frithjof Norheim.

Lærerne må vente

– Hva med en yrkesgruppe som lærerne. De er mange og omgås et stort antall elever hver dag?

– Det følger av målet med å prioritere de med størst risiko først. Lærerne er ikke i denne gruppen og må nok vente, men om det er lærere med underliggende sykdommer eller på annen måte er i risikogruppen så skal de prioriteres, sier professor Ole Frithjof Norheim.

Det er regjeringen som treffer den endelige beslutning over prioriterte grupper.

Flere vaksinekandidater

Flere vaksinekandidater forventes å starte en godkjenningsprosess mot slutten av 2020 og første del av 2021.

Forrige uke ble det kjent at vaksinen til Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv. Norge kan få to millioner doser av vaksinen når den er klar. Vaksinen skal tas to ganger, slik at det i praksis er en million som i første omgang kan få tilgang til denne vaksinen.

I går offentliggjorde at det amerikanske selskapet Moderna at tidlige resultater fra deres vaksinekandidat er hele 94.5 prosent effektiv. Selskapet forventer å ha 20 millioner doser klare ved utgangen av året, men disse er så langt øremerket det amerikanske markedet.

Relatert