ALLIERT FORSTERKNING: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Andøya vurderes brukt i en alliert forsterkning av Norge. Her sammen med soldater fra Porsangmoen.
ALLIERT FORSTERKNING: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Andøya vurderes brukt i en alliert forsterkning av Norge. Her sammen med soldater fra Porsangmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarssjefen vil bruke Andøya til å ta imot allierte styrker

Flystasjonen som skal nedlegges, kan få en rolle som beredskapsbase for allierte fly.

I et intervju med TV 2 sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Andøya flystasjon, som Stortinget har vedtatt å legge ned, kan få en rolle som beredskapsbase for allierte fly.

Han sier at Forsvaret i en krise eller krigssituasjon vil ha et stort behov for infrastruktur i en alliert forsterkning av Norge.

Behovet for alliert forsterkning av Norge har økt. Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har våre sikkerhetsomgivelser blitt mer uforutsigbare og dynamiske, samt preget av økt stormaktsrivalisering.

På sin første reise som forsvarssjef dro general Eirik Kristoffersen til Evenes og Andøya.
På sin første reise som forsvarssjef dro general Eirik Kristoffersen til Evenes og Andøya. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– I en alliert forsterkning av Norge vil Forsvaret legge beslag på store områder, og der er Andøya og Bodø mulige flystriper. Det som er viktig for meg, er at flystripene holdes operative. Så lenge flystripene virker, har vi et sted å lande allierte forsterkninger, sier forsvarssjefen til TV 2.

Allerede dagen etter at han overtok som forsvarssjef, reiste Eirik Kristoffersen nordover for å møte ansatte på Andøya flystasjon.

Under forhandlingene om Forsvarets langtidsplan har Arbeiderpartiet krevd at fremtidig bruk av arealene til Andøya flystasjon må avklares.

Senterpartiet, som tirsdag trakk seg fra forhandlingene, har krevd at Andøya flystasjon må beholdes som base for maritime overvåkingsfly. Forsvarsplanen skulle etter planen avgis tirsdag, men går på overtid.

Regjeringen sier i Granavolden-plattformen fra 2019 at Forsvaret skal legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon «så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker».

Åpner for utleie til sivile

Forsvarssjefen og hans stab ga i september en anbefaling til Forsvarsdepartementet om Forsvarets fremtidige bruk av Andøya flystasjon.

I anbefalingen heter det at Luftforsvarets operasjoner på Andøya skal opphøre med utfasing av P-3 Orion og innfasing av P-8 Poseidon på Evenes.

Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023, men i begrenset omfang, skriver viseadmiral Elisabeth Natvig, som er Forsvarsstabens sjef, i anbefalingen.

– Forsvaret vil beholde militært eierskap på deler av den faste infrastrukturen på flystasjonen for å kunne understøtte mottak av allierte styrker, og åpner samtidig for utleie til sivile aktører med en beredskapsklausul i henhold til beredskapslovgivningen. En slik klausul innbefatter ikke bruk for øvelser og trening av egne eller allierte styrker, skriver Natvig i anbefalingen til Forsvarsdepartementet.

Når tilbakemelding er mottatt fra departementet, vil Forsvaret starte det konkrete arbeidet med å frigi infrastruktur og tomtearealer som kan benyttes til næringsutvikling, mens det fremdeles er operativ drift på Andøya flystasjon, heter det videre.

Bakke-Jensen: – Har høy prioritet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at omstillingsarbeidet er høyt prioritert.

– Forsvarsdepartementet behandler nå forsvarssjefens anbefaling om Forsvarets fremtidige bruk av Andøya. Omstillingsarbeidet til Andøya-samfunnet har høy prioritet for regjeringen. Det er viktig for oss at Forsvarets behov, knyttet til blant annet mottak og understøttelse av allierte forsterkningsstyrker, ivaretas uten at dette skal være til hinder for en god utvikling av Andøy-samfunnet. Det er for tidlig å si noe konkret om når et svar vil foreligge, sier Bakke-Jensen til TV 2.

Relatert