Et Widerøe-fly tar av fra Værnes lufthavn.
Et Widerøe-fly tar av fra Værnes lufthavn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Widerøe sier opp mange hundre ansatte

Flyselskapet Widerøe kutter 500 årsverk. Arbeidstakerorganisasjonen Parat mener det er feil beslutning så lenge Widerøe har mulighet til å benytte permitteringer.

Leder for Parat-WGH, Svanhild Hogner, sier i en pressemelding at Widerøe Ground Handling (WGH) kutter 500 årsverk. Det tilsvarer nær 800 arbeidsplasser.

Hogner kaller det en brutal situasjon, og sier det er vanskelig å forstå hvorfor ikke selskapet benytter permitteringer fremfor oppsigelser.

– Etter vår mening er det ikke riktig å si opp så mange ansatte, så lenge selskapet har anledning til å benytte permitteringer. Norske myndigheter sier det kommer en vaksine om kort tid, noe som vil føre til økt flyaktivitet. Vi kan ikke si opp folk nå, for så å måtte ansette mange av de samme på nytt til våren, sier Hogner.

Ifølge Parat begrunner Widerøe nedbemanningen med at tap av kontrakt på tre lokasjoner og en permanent nedgang i produksjon på grunn av koronasituasjonen.

Hogner, som er tillitsvalgt for flere hundre ansatte i Widerøe Ground Handling, mener Widerøe utfører en usolidarisk handling ved å si opp så mange ansatte i dagens situasjon.

– Hele landet er stengt ned og det finnes ingen nye jobber å gå til. Selskapet har ingen ekstra kostnader ved å permittere frem til mars, slik myndighetene har lagt opp til. Det er også signaler om at denne permisjonsordningen kan bli utvidet utover mars måned. Kommer vaksinen som planlagt, kan vi relativt raskt være tilbake med en betydelig økning i produksjon, sier Hogner.

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad peker i pressemeldingen på at ingen andre selskaper i Widerøe-konsernet gjør det samme som Widerøe Ground Handling.

– Vi har forståelse for at det må nedbemannes der selskapet har tapt anbudskonkurransen om bakkehåndteringstjenester, men for øvrige flyplasser har vi ingen forståelse for de massive oppsigelsene vi nå opplever. For oss fremstår dette som at selskapet utnytter situasjonen på en urimelig måte overfor sine ansatte, sier Kambestad.

Relatert