Det er ekstra viktig at tunge kjøretøy er riktig skodd etter forholdene. Nå har det også blitt langt dyrere for disse å ikke ha ting i orden. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Det er ekstra viktig at tunge kjøretøy er riktig skodd etter forholdene. Nå har det også blitt langt dyrere for disse å ikke ha ting i orden. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Jukser de nå – da kan det bli steindyrt

Slurv med dekk og kjettinger kan også koste førerkortet.

Hver eneste vinter er tunge lastebiler involvert i alvorlige trafikkulykker her i landet. I mange tilfeller er de også årsak til at ulykker skjer, ikke minst på grunn av for dårlige dekk eller manglende kjettinger. For høy fart etter forholdene er også en kjent ulykkesårsak med tunge biler.

Både UP og Statens vegvesen gjør en stor innsats for å finne og stanse de verste synderne før ulykken er ute, og i løpet av en vinter er det ikke få lastebiler som blir stående parkert inntil dekk er skiftet – eller kjettinger er på plass.

UP deltar to ganger i året i internasjonale aksjonsuker med spesielt fokus på kontroll av tungtransporten. Den ene av disse ukene er tidlig på vinteren – mens den andre er på ettervinteren eller tidlig på våren.

Kjørte seg fast - kostet samfunnet millioner

Kontrollerer hver dag

– Disse ukene er det ekstra fokus på tungbilene, ikke minst når det gjelder hjulutrustning. Dette handler både om dekkslitasje og om at bilen har med nødvendige kjettinger. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og unngå at dårlig skodde kjøretøy hindrer fremkommeligheten unødig. De alvorlige ulykkene som dessverre skjer, gjør det veldig tydelig hvorfor det er så viktig å «følge boka» på hjul og dekk, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til Broom.

Han understreker i tillegg at UP uansett kontrollerer tungtrafikken også fra dag til dag ellers gjennom hele året.

Utenlandske vogntog er den store skrekken i trafikken

Dårlige dekk

– Ja, kontroller gjennomføres jo hele tiden. Med store og tunge kjøretøy blir også konsekvensene fort store når ulykken er ute. Godt grep er en viktig forutsetning for trygg ferdsel, og derfor er kontroll av dekk og kjettinger så viktig.

– Målet er jo at alle, også tungbilsjåførene, oppfører seg slik at de blir en positiv medspiller i trafikken. Normalt er da også dette en seriøs og profesjonell bransje som har tingene i orden, understreker Larsen.

2.000 kroner per dekk

Her ble det full stans. (Ill.foto)
Her ble det full stans. (Ill.foto) Foto: Christer Williksen

– Det har vært mye fokus på utenlandske vogntog med dårlige dekk?

– Mye av kontrollene av tungtransporten er konsentrert om grenseovergangene, nettopp for å avdekke mulige feil ved dekk og kjettinger. Men også de fleste utenlandske sjåfører blir etter hvert kjent med norske forhold og norske krav til dekk og veigrep, sier han videre.

– Blir det dyrt for lastebiler som stanses med for dårlige dekk?

– Det kan det fort bli, ja. For en bil med totalvekt over 7.500 kg er det et gebyr på 2.000 kroner for hvert dekk som har mønsterdybde under minstekravet eller som mangler riktig merking. For hver kjetting som mangler, er gebyret for de tunge bilene 1.200 – 1.500 kroner, avhengig av om det gjelder bare bil eller bil med tilhenger.

– Er flere dekk slitt, og kjetting mangler, blir det fort dyrt, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP
– Er flere dekk slitt, og kjetting mangler, blir det fort dyrt, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP

Kan bli veldig dyrt

– Dersom det er snø-og isdekket vei, eller ved grove brudd, anmeldes forholdet og det blir nedlagt bruksforbud inntil manglene er utbedret. Når dette skjer vil bøtene være høyere enn samlet gebyrbeløp, og for manglende medføring og bruk av kjetting ligger boten mellom 5.000 og 11.000 kroner, avhengig av overtredelsen, forteller Roar Skjelbred Larsen.

– Når det kan være opptil 16 hjul, eller enda flere, på et vogntog, betyr dette at det kan bli veldig dyrt å slurve med dekkene. Åtte dekk som ikke klarer kravet til mønsterdybde gir alene 16.000 kroner i gebyrer. Dersom dette utløser anmeldelse og bruksforbud, må du altså plusse på minst 5.000 kroner ekstra – i verste fall enda mer.

Dersom vinterutrustningen i tillegg er dårlig, eller farten har vært høy etter forholdene, kan det dessuten bli snakk om å beslaglegge førerkortet, understreker Larsen.

Skjerpede krav

Statens vegvesen minner om at det ble innført nye krav til vinterdekk for tungbiler fra 1. november i fjor.

– Vi håper dette vil bidra til enda tryggere vinterveier, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

– Kravet til godkjente vinterdekk for tunge kjøretøy er noe innskjerpet, men jeg minner om at hovedregelen fortsatt er at fører til enhver tid må sørge for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre, sier Wigdel.

– Konkret innebærer de nye reglene at dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket med det såkalte alpesymbolet. Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er det samme, minimum 5 millimeter på samtlige hjul, forteller han.

Som tidligere år, vil Statens vegvesen også i tiden fremover gjennomføre mange kontroller over hele landet for å sjekke vinterutrustningen på tunge kjøretøy.

– Det er et lite mindretall som slurver eller som bevisst forsøker å lure seg unna. Vi er avhengig av kontroller langs veien for å avsløre dette, og andre feil og mangler som er til fare for andre trafikanter, sier Kjetil Wigdel.

Halvparten av oss har opplevd dette på nært hold

Video: Denne saken sørger for tryggere veier